9 Staat van voorzieningen

prognose 2023 begroting 2024 begroting 2025
Naam voorziening saldo 1-1-2023 op grond van jaarrekening 2022, excl. resultaatbest. vermeerderingen wegens bijboeking van rente 2023 overige vermeerderingen 2023 verminderingen 2023 saldo eind dienstjaar 31-12-2023 vermeerderingen wegens bijboeking van rente overige vermeerderingen verminderingen saldo eind dienstjaar 31-12-2024 vermeerderingen wegens bijboeking van rente overige vermeerderingen verminderingen saldo eind dienstjaar 31-12-2025
1. Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
Pensioen (oud-)wethouders 6.818.223 257.868 137.868 6.938.223 146.774 6.791.449 146.774 6.644.675
Wachtgelden wethouders 490.413 259.500 230.913 165.763 65.150 2.890 68.040 0
Subtotaal 1 7.308.636 0 257.868 397.368 7.169.136 0 0 312.537 6.856.599 0 2.890 214.814 6.644.675
2. Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit
Afvalstoffen 519.742 183.982 188.680 515.044 228.235 743.279 178.052 921.331
Riolering 2.580.203 398.711 2.181.492 258.270 1.923.222 511.553 1.411.669
Subtotaal 2 3.099.945 0 183.982 587.391 2.696.536 0 228.235 258.270 2.666.501 0 178.052 511.553 2.333.000
5. Onderwijs en Sport
Woerden sport 450.000 450.000 450.000 450.000
Subtotaal 5 450.000 0 0 0 450.000 0 0 0 450.000 0 0 0 450.000
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Onderhoud gem. gebouwen 0 3.218.139 2.402.207 815.932 1.080.797 1.364.664 532.065 1.080.797 833.617 779.245
Subtotaal 6 0 0 3.218.139 2.402.207 815.932 0 1.080.797 1.364.664 532.065 0 1.080.797 833.617 779.245
Totaal voorzieningen 10.858.581 0 3.659.989 3.386.966 11.131.604 0 1.309.032 1.935.471 10.505.165 0 1.261.739 1.559.984 10.206.920
begroting 2026 begroting 2027
Naam voorziening vermeerderingen wegens bijboeking van rente overige vermeerderingen verminderingen saldo eind dienstjaar 31-12-2026 vermeerderingen wegens bijboeking van rente overige vermeerderingen verminderingen saldo eind dienstjaar 31-12-2027
1. Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
Pensioen (oud-)wethouders 146.774 6.497.901 146.774 6.351.127
Wachtgelden wethouders 0- 0-
Subtotaal 1 0 0 146.774 6.497.901 0 0 146.774 6.351.127
2. Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit
Afvalstoffen 174.451 1.095.782 45.020 1.140.802
Riolering 486.380 925.289 680.199 245.090
Subtotaal 2 0 174.451 486.380 2.021.071 0 45.020 680.199 1.385.892
5. Onderwijs en Sport
Woerden sport 450.000 450.000
Subtotaal 5 0 0 0 450.000 0 0 0 450.000
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Onderhoud gem. gebouwen 1.080.797 743.584 1.116.458 1.080.797 1.612.264 584.991
Subtotaal 6 0 1.080.797 1.824.381 1.860.042 0 1.080.797 2.693.061 2.197.255
Totaal voorzieningen 0 1.255.248 2.457.535 10.829.014 0 1.125.817 3.520.034 10.384.274