11 Afschrijvingstermijnen

Conform de Financiële Verordening worden de Afschrijvingstermijnen in de Begroting opgenomen. De afschrijvingstermijnen zijn in jaren weergegeven.

Apparatuur Diversen
Kopieerapparaat 5 Verkeerslichtinstallaties 15
Frankeermachine 10 Elektriciteitsvoorzieningen, kasten e.d. 10
Inbindapparatuur 5 Dienstfietsen 5
Beveiligingsapparatuur 5 Ondergrondse container 15
Lamineerapparatuur 5
Mobilofoon 10 Grond
Portofoon 5 Grond n.v.t.
Telefoon (draadloos) 3 Gebouwen
Telefoon vast 6 Nieuwbouw steen:
Telefonie overig 3 -          woningen 40
Videosystemen 5 -          bedrijfsgebouw 40
Telefooncentrale 15 -          sporthal 40
-          onderwijsgebouw t/m 2020 40
Abri’s -          onderwijsgebouw vanaf 2021 42
10 -          onderwijsgebouw vanaf 2023 50
-          brandweerkazerne 40
Automatisering Computer aanbouw/bijgebouw volgt resterende afschrijvingsduur hoofdgebouw
Hard- en software 5 aanbouw/bijgebouw (zelfstandig onderdeel) 40
Citrix licenties 3 Leidingen 25
I-pads 3 Liften 25
Schermen (klein en groot) 6 Semipermanente gebouwen 40
Thin clients 6 Molens 25-40
CYOS laptop en accessoires 3 Wieken 40
Laptops 3 Restauratie / renovatie 25
Mobile device management 3 Overige:
Uitwijklocaties (ESX / back up server) 5 noodgebouw (hout) 15-25
Virtual platform (storage en san switches) 3 loodsen/opslagplaatsen/schaftketen 5
Overige servers 3 legionellapreventie-installatie 10
Networking
-     Werkplek switches 7 Gereedschappen
-     10G switches 5 Elektronisch en hand 5
-     Server switches 5 Compressor 10
-     Firewall 5 Graskantenknipper 10
-     Wifi network 3 Knipper/snijder 10
-     Beveiligingssoftware telewerken 3 Motorkettingzaag 10
Begraafplaatsen Priktol 10
Aanleg 40 Sneeuwschuif 10
Uitbreiding 40
Urnenmuur 25 Klokken, uurwerken, carillons
Overig 25 15
Bruggen, viaducten, tunnels, duikers etc. Markten / kermis
Activa met een meerjarig maatschappelijk nut in de openbare ruimte Voorzieningen 10
Vaste bruggen (hout) 25
Vaste bruggen (beton, staal) 40 Onderwijs huisvesting
Beweegbare bruggen (combinatie) 25 1e inrichting 15
Hekwerken (metaal) 25 Technische Installaties (vanaf 2020) 20
Vervanging brugonderdelen (dek, rijbaan, antisliplagen, houten leuningen) 10
Steigers, afmeerpalen, dukdalven e.d. 25
Renovatie bestaande bruggen 25
0
Installaties (vervanging/later toegevoegd) Voorzieningen aan gebouw/buiten
Afzuiginstallaties 15 Betonlateien 40
Alarminstallaties 20 Boeidelen 15
Beregeningsinstallaties 10 Buitenzonwering 10
Brandblusinstallaties 20 Dakbedekking 15
Centrale verwarmingsinstallaties 20 Dakkapel 25
Filterinstallatie 10 Garagedeur 10
Geluidsinstallatie 10 Goten 20
Glazenwasinstallaties 10 Isolatie/energiebesparende maatregelen 10
Grafinstallatie 10 Kozijnen geheel 30
Lichtinstallaties 15 Luifel, overkapping 20
Luchtverversingsinstallaties 15
Pompinstallaties 15 Openbare verlichting
Radiator 20 Masten 40
Ventilatie en verwarming 15 Armaturen 25
Verlichtingsarmaturen 10
Discussieapparatuur Raadszaal 10 Parkeren
Mobilofooninstallatie 10 Aanleg parkeerterreinen 40
Persinstallatie (afvalbrengstation) 10 Parkeergarage 50
Stemmachines 10 Parkeerautomaten 10
Telefoonaansluiting / -installaties / -uitbreiding en –aanleg 10 Parkeerdekken 40
Inbraakbeveiliging 15 Handterminals parkeerwachters 5
Inventaris/meubilair (nieuw, vanaf 2020) 15 Riolering op basis van grp
Inventaris / meubilair (vervanging/later toegevoegd) Rioolgemaal:
Aula begraafplaats 15 - bouwkundig onderdeel 30
Inrichting magazijn 15 - elektromechanisch onderdeel 15
Kantinemeubilair 10 Persleidingen 40
Kantoorinventaris 10 Drukriolering:
Kantoormachines 5 - pompunits elektronisch onderdeel 15
Kantoormeubilair: - pompunits bouwkundig onderdeel 30
-          Bureaus 25 - leidingwerk 40
-          Kasten 20 Vrijvalriolering 40
-          Meubilair raadszaal 25 Milieumaatregelen 40
-          Paternosterkasten 15 Randvoorzieningen:
-          stoelen 5 Bouwkundig onderdeel 40
Keuken en kantine-inventaris 10 Elektromechanisch onderdeel 15
Koffieautomaten/frisdrankautomaten 5
Voorziening aan gebouw/binnen: Rollend materieel
Bedrading 20 Minicontainer 15
Bewegwijzering 10 Verzamelcontainers 15
Gordijnen, luxaflex 5 Verzamelcontainers ombouw 15
Keukenblok 15
Riolering 30 Speelvoorzieningen
Sanitair 20 Speelvoorzieningen 12
Schilder- en behangwerk 5
Tegelwerk 30
Trappen 30
Veiligheidsvoorzieningen 20
Vloerbedekking 10
zonwering 10
0
Sportvelden/terreinen Volkstuinen
Aanleg grassportvelden 15 Aanleg 25
Aanleg zand ingestrooid kunstgrasveld (toplaag) 15
Toplaag kunstgrasveld (incl. doelgebieden) 12 Waterwegen / Vijvers
Constructie kunstgrasveld 24 Lichte beschoeiing 20
Terreinafrastering / ballenvangers 24 Damwandconstructies 30
Sportveldverlichting (masten) 40 Combinatie damwanden/beschoeiingen 25
Sportveldverlichting (armaturen) 20 Kademuren 10
Kunststof atletiek renovatie (retoppen) 10
Kunststof atletiek renovatie toplaag/ asfalt/ inrichting 20 Wegen (nieuwe aanleg en herinrichting)
Kunststof atletiek geheel vervangen 40 Grijs (asfalt) 25
Betonconstructie op paalfundering (nieuw)* 75
Voertuigen Constructie met BIMS (nieuw) * 25
Aanhangwagen 10 Constructie EPS (nieuw) * 40
Bestelauto’s 7 Grijs renovatie (vervanging constructie) 40
Fietspadschuivers 10 Grijs straatwerk (elementen) 25
Grafdelfmachine 10
Grote motormaaier 5 Woonwagen
Houtversnipperaar 5 Aanleg terrein 40
Kleine motormaaier 5 Aankoop- en plaatsingskosten 25
Kraanauto 10
Laadsysteem vuilnisauto 10 Zoutopslag
Personenauto 7 20
Sneeuwploeg/schuiver 10
Tractor 10 Zwembaden
Veegmachine (klein) 5 Bouw zwembad 40
Vorkheftruck 15 Verbouw 25
Vrachtwagens 10
Vuilnisauto’s 8
Zand- en zoutstrooier 10