2 Incidentele lasten en baten

In deze bijlage is rekening gehouden met de notitie structurele en incidentele baten en lasten van de commissie BBV van 30 augustus 2018. In aansluiting op deze notitie is in september 2021 een handreiking verschenen van de provincies ter verduidelijking van de notitie en als aanvulling op het Gemeenschappelijk Financieel Toezichtkader.

2024 2025 2026 2027
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
- VNG jaarcongres 2024 100.000
2. Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit
- Onderzoeksbudget Oostelijke randweg 100.000
- Planstudie fietsmaatregelen uit Meerjaren verkeersplan 100.000
- HIOR actualisatie en implementatie 100.000
- Laadpalenvisie deel 2 76.000
- Inrichting centrumring 50.000
3. Sociaal domein
4. Cultuur, Economie, Recreatie en toerisme, Energietransitie
5. Sport en onderwijs
- De Schulenburch 80.500
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
-Toekomst stadserf Woerden 100.000
-Archiveren omgevingsvergunningen 160.000
- Grondexploitaties 7.449.221 6.534.691 5.834.712 4.126.949
7. Algemene inkomsten
Overhead
Totaal incidentele lasten € 8.215.721 € 6.534.691 € 5.934.712 € 4.126.949
1. Bestuur, Dienstverlening en Veiligheid
2. Fysiek beheer openbare ruimte en Mobiliteit
3. Sociaal domein
4. Cultuur, Economie, Recreatie en toerisme, Energietransitie
5. Onderwijs en Sport
6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen
- Grondexploitaties 7.449.221 6.534.691 5.834.712 4.126.949
7. Algemene inkomsten
Overhead
Totaal incidentele baten € 7.449.221 € 6.534.691 € 5.834.712 € 4.126.949
Saldo lasten minus baten € 766.500 € 0 € 100.000 € 0