1 Overzicht van baten en lasten

Baten en lasten

Terug naar navigatie - Baten en lasten
Exploitatie Werkelijk 2022 Primitieve begroting 2023 Begroting 2023 inclusief wijzigingen Begroting 2024 Verschil begroting 2024 en begroting 2023 na wijzigingen Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Lasten 10.176.691 9.057.111 9.795.232 10.349.284 554.052 10.503.532 10.788.405 10.811.948
Baten -895.898 -834.228 -834.228 -1.095.083 -260.855 -1.315.653 -1.315.631 -1.316.776
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid 9.280.792 8.222.883 8.961.004 9.254.201 293.197 9.187.879 9.472.774 9.495.172
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Lasten 29.466.023 30.847.355 32.732.277 34.546.451 1.814.174 36.127.557 36.643.714 36.494.088
Baten -16.830.840 -16.945.981 -16.563.359 -18.335.749 -1.772.390 -18.590.536 -18.861.215 -18.863.985
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer 12.635.183 13.901.374 16.168.918 16.210.702 41.784 17.537.021 17.782.499 17.630.103
3. Sociaal domein
Lasten 63.747.267 59.160.172 66.949.379 69.240.972 2.291.593 68.330.405 67.197.116 66.947.350
Baten -13.977.398 -9.981.183 -16.617.743 -11.636.174 4.981.569 -11.107.949 -11.424.424 -11.419.902
Totaal 3. Sociaal domein 49.769.870 49.178.989 50.331.636 57.604.798 7.273.162 57.222.456 55.772.692 55.527.448
4. Cultuur, economie en milieu
Lasten 8.730.092 8.698.523 10.349.907 9.952.216 -397.691 9.843.824 9.262.002 9.187.122
Baten -1.705.688 -1.530.173 -3.010.405 -2.369.802 640.603 -2.184.529 -1.720.567 -1.720.567
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu 7.024.404 7.168.350 7.339.502 7.582.414 242.912 7.659.295 7.541.435 7.466.555
5. Sport en Onderwijs
Lasten 14.047.273 12.655.779 14.625.765 13.635.844 -989.921 13.049.002 12.428.148 12.343.939
Baten -3.738.100 -2.569.673 -4.030.564 -3.252.102 778.462 -3.328.132 -2.887.662 -2.887.662
Totaal 5. Sport en Onderwijs 10.309.173 10.086.106 10.595.201 10.383.742 -211.459 9.720.870 9.540.486 9.456.277
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Lasten 22.260.357 20.297.082 24.592.793 18.472.638 -6.120.155 17.625.450 13.345.606 11.424.799
Baten -21.613.206 -17.638.624 -17.462.624 -14.753.716 2.708.908 -14.161.141 -9.797.938 -7.978.666
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 647.151 2.658.458 7.130.169 3.718.922 -3.411.247 3.464.309 3.547.668 3.446.133
7. Algemene inkomsten
Lasten -939.155 3.051.300 1.148.113 2.187.485 1.039.372 766.734 2.283.643 3.294.660
Baten -111.452.509 -109.904.426 -112.934.526 -122.730.989 -9.796.463 -122.139.295 -114.525.859 -113.843.676
Totaal 7. Algemene inkomsten -112.391.664 -106.853.126 -111.786.413 -120.543.504 -8.757.091 -121.372.561 -112.242.216 -110.549.016
Overhead
Lasten 19.580.342 20.199.160 21.969.845 22.580.585 610.740 22.527.540 22.148.322 21.727.526
Baten -7.057.408 -6.896.139 -6.940.139 -7.753.157 -813.018 -7.753.157 -7.753.157 -7.753.157
Totaal Overhead 12.522.934 13.303.021 15.029.706 14.827.428 -202.278 14.774.383 14.395.165 13.974.369
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -10.202.156 -2.333.945 3.769.723 -961.297 -4.731.020 -1.806.348 5.810.503 6.447.041
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Stortingen 60.025 0 0 0 0 0 0 0
Onttrekkingen -50.000 0 0 0 0 0 0 0
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid 10.025 0 0 0 0 0 0 0
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Stortingen 327.790 190.041 190.041 182.265 -7.776 174.834 214.840 202.284
Onttrekkingen -1.109.281 -815.141 -1.556.141 -737.743 818.398 -730.312 -1.062.001 -1.049.445
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer -781.491 -625.100 -1.366.100 -555.478 810.622 -555.478 -847.161 -847.161
3. Sociaal domein
Stortingen 515.492 0 0 0 0 0 0 0
Onttrekkingen -770.412 0 -50.000 0 50.000 0 0 0
Totaal 3. Sociaal domein -254.920 0 -50.000 0 50.000 0 0 0
4. Cultuur, economie en milieu
Stortingen 466.758 0 0 0 0 0 0 0
Onttrekkingen -83.341 0 -75.000 0 75.000 0 0 0
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu 383.417 0 -75.000 0 75.000 0 0 0
5. Sport en Onderwijs
Stortingen 246.926 669.820 669.820 669.820 0 669.820 669.820 669.820
Onttrekkingen -561.449 0 0 -28.572 -28.572 -28.572 -149.044 -306.362
Totaal 5. Sport en Onderwijs -314.523 669.820 669.820 641.248 -28.572 641.248 520.776 363.458
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Stortingen 4.217.711 908.468 0 0 0 0 0 0
Onttrekkingen -696.958 0 -2.295.433 0 2.295.433 0 0 0
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 3.520.753 908.468 -2.295.433 0 2.295.433 0 0 0
7. Algemene inkomsten
Stortingen 3.600.501 2.323.647 2.323.647 1.162.497 -1.161.150 2.059.042 2.056.077 2.054.249
Onttrekkingen -1.398.634 -723.413 -1.123.413 -292.857 830.556 -256.689 -177.953 -177.353
Totaal 7. Algemene inkomsten 2.201.868 1.600.234 1.200.234 869.640 -330.594 1.802.353 1.878.124 1.876.896
Overhead
Stortingen 124.560 45.666 45.666 47.447 1.781 47.447 47.447 47.447
Onttrekkingen -337.005 -540.000 -950.000 -41.560 908.440 -41.560 -41.560 -41.560
Totaal Overhead -212.445 -494.334 -904.334 5.887 910.221 5.887 5.887 5.887
Mutaties reserves 4.552.684 2.059.088 -2.820.813 961.297 3.782.110 1.894.010 1.557.626 1.399.080

Totaaloverzicht

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht
Exploitatie Werkelijk 2022 Primitieve begroting 2023 Begroting 2023 inclusief wijzigingen Begroting 2024 Verschil begroting 2024 en begroting 2023 na wijzigingen Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Lasten 167.068.891 163.966.482 182.163.311 180.965.475 -1.197.836 178.774.044 174.096.956 172.231.432
Baten -177.271.047 -166.300.427 -178.393.588 -181.926.772 -3.533.184 -180.580.392 -168.286.453 -165.784.391
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -10.202.156 -2.333.945 3.769.723 -961.297 -4.731.020 -1.806.348 5.810.503 6.447.041
Stortingen 9.559.763 4.137.642 3.229.174 2.062.029 -1.167.145 2.951.143 2.988.184 2.973.800
Onttrekkingen -5.007.080 -2.078.554 -6.049.987 -1.100.732 4.949.255 -1.057.133 -1.430.558 -1.574.720
Mutaties reserves 4.552.684 2.059.088 -2.820.813 961.297 3.782.110 1.894.010 1.557.626 1.399.080

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen

+ = nadeel / lasten

- = voordeel / baten

Werkelijk 2022 Primitieve begroting 2023 Begroting 2023 inclusief wijzigingen Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Algemene uitkering gemeentefonds
Baten -96.342.787 -93.829.629 -96.429.729 -103.952.673 -103.860.979 -96.247.543 -95.565.360
Lasten 0 0 0 0 0 0 0
Saldo -96.342.787 -93.829.629 -96.429.729 -103.952.673 -103.860.979 -96.247.543 -95.565.360
Lokale heffingen
Baten -14.608.706 -15.914.332 -16.344.332 -18.004.316 -18.004.316 -18.004.316 -18.004.316
Lasten 593.339 550.950 675.221 558.379 558.379 558.379 558.379
Saldo -14.015.367 -15.363.382 -15.669.111 -17.445.937 -17.445.937 -17.445.937 -17.445.937
Dividenden
Baten -280.898 -156.465 -156.465 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000
Lasten 0 0 0 0 0 0 0
Saldo -280.898 -156.465 -156.465 -270.000 -270.000 -270.000 -270.000
Saldo financieringsfunctie
Baten -8.439 -4.000 -4.000 -504.000 -4.000 -4.000 -4.000
Lasten -1.560.456 -1.874.743 -1.874.743 -1.716.463 -1.860.229 -1.440.771 -1.359.641
Saldo -1.568.895 -1.878.743 -1.878.743 -2.220.463 -1.864.229 -1.444.771 -1.363.641
Overige algemene dekkingsmiddelen
Baten -211.679 0 0 0 0 0 0
Lasten 27.962 4.375.093 2.347.635 3.345.569 2.068.584 3.166.035 4.095.922
Saldo -183.716 4.375.093 2.347.635 3.345.569 2.068.584 3.166.035 4.095.922
Totaal algemene dekkingsmiddelen -€ 112.391.664 -€ 106.853.126 -€ 111.786.413 -€ 120.543.504 -€ 121.372.561 -€ 112.242.216 -€ 110.549.016
Vennootschapsbelasting en Onvoorzien
Werkelijk 2022 Primitieve begroting 2023 Begroting 2023 inclusief wijzigingen Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026 Begroting 2027
Vennootschapsbelasting -412 - - - - - -
Onvoorzien 199.555- 26.600 154.958- 26.960 27.200 27.410 27.410