3 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Toevoegingen aan reserves 2024 2025 2026 2027
Structurele toevoegingen:
Reserve dekking kapitaallasten maatschappelijk nut 182.265 174.834 214.840 202.284
Reserve dekking kapitaallasten economisch nut 62.497 59.042 56.077 54.249
Incidentele toevoegingen 1.817.267 2.717.267 2.717.267 2.717.267
Totaal toevoegingen € 2.062.029 € 2.951.143 € 2.988.184 € 2.973.800
Onttrekkingen aan reserves 2024 2025 2026 2027
Structurele onttrekkingen:
Reserve dekking kapitaallasten maatschappelijk nut 727.650 720.219 1.051.908 1.039.352
Reserve dekking kapitaallasten economisch nut 292.857 256.689 177.953 177.353
Incidentele onttrekkingen 80.225 80.225 200.697 358.015
Totaal onttrekkingen € 1.100.732 € 1.057.133 € 1.430.558 € 1.574.720
Structurele saldi 2024 2025 2026 2027
Saldo baten en lasten 961.297 1.806.348 5.810.503- 6.447.041-
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 961.297- 1.894.010- 1.557.626- 1.399.080-
Begrotingssaldo (+ = voordelig, -/- = nadelig) 0 -87.662 -7.368.129 -7.846.121
Af:
Incidentele baten -7.449.221 -6.534.691 -5.834.712 -4.126.949
Incidentele onttrekkingen reserves -80.225 -80.225 -200.697 -358.015
Bij:
Incidentele lasten 8.215.721 6.634.691 5.834.712 4.126.949
Incidentele toevoegingen reserves 1.817.267 2.717.267 2.717.267 2.717.267
Structureel saldo (+ = voordelig, -/- = nadelig) € 2.503.542 € 2.649.380 € 4.851.559- € 5.486.869-