Voortgang inspanningen

Overzicht van baten en lasten

Voortgang inspanningen

Terug naar navigatie - Staat van baten en lasten
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2023 Begroting 2023 na wijziging Werkelijk 2023
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Lasten 9.057 10.022 9.650
Baten -834 -834 -978
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid 8.223 9.188 8.672
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Lasten 30.847 32.852 33.371
Baten -16.946 -16.703 -19.262
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer 13.901 16.149 14.109
3. Sociaal domein
Lasten 59.160 72.714 70.401
Baten -9.981 -17.797 -18.610
Totaal 3. Sociaal domein 49.179 54.917 51.790
4. Cultuur, economie en milieu
Lasten 8.699 9.741 9.598
Baten -1.530 -2.180 -2.662
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu 7.168 7.561 6.936
5. Sport en Onderwijs
Lasten 12.656 14.212 15.431
Baten -2.570 -4.136 -5.198
Totaal 5. Sport en Onderwijs 10.086 10.076 10.232
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Lasten 20.297 32.996 15.732
Baten -17.639 -25.099 -11.197
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 2.658 7.897 4.535
7. Algemene inkomsten
Lasten 3.051 -831 -695
Baten -109.904 -116.557 -117.931
Totaal 7. Algemene inkomsten -106.853 -117.388 -118.626
Overhead
Lasten 20.199 21.950 22.264
Baten -6.896 -7.341 -7.746
Totaal Overhead 13.303 14.609 14.518
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -2.334 3.008 -7.833
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Stortingen 0 85 85
Onttrekkingen 0 -12 -12
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid 0 73 73
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Stortingen 190 3.674 3.674
Onttrekkingen -815 -5.018 -4.939
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer -625 -1.344 -1.265
3. Sociaal domein
Stortingen 0 706 706
Onttrekkingen 0 -863 -813
Totaal 3. Sociaal domein 0 -157 -107
4. Cultuur, economie en milieu
Stortingen 0 2.143 1.003
Onttrekkingen 0 -1.680 -539
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu 0 464 464
5. Sport en Onderwijs
Stortingen 670 1.144 1.145
Onttrekkingen 0 -400 -400
Totaal 5. Sport en Onderwijs 670 745 745
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Stortingen 908 133 2.617
Onttrekkingen 0 -3.266 -3.213
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 908 -3.133 -597
7. Algemene inkomsten
Stortingen 2.324 4.760 4.760
Onttrekkingen -723 -2.959 -2.959
Totaal 7. Algemene inkomsten 1.600 1.800 1.800
Overhead
Stortingen 46 594 594
Onttrekkingen -540 -1.294 -1.294
Totaal Overhead -494 -699 -700
Mutaties reserves 2.059 -2.251 413

Totaaloverzicht

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht
Bedragen x €1.000
Exploitatie Begroting 2023 Begroting 2023 na wijziging Werkelijk 2023
Lasten 163.966 193.656 175.752
Baten -166.300 -190.648 -183.585
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -2.334 3.008 -7.833
Stortingen 4.138 13.240 14.583
Onttrekkingen -2.079 -15.491 -14.170
Mutaties reserves 2.059 -2.251 413

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen
Bedragen x € 1.000
Begroting 2023 Begroting na wijzigingen 2023 Werkelijk 2023
Algemene uitkering Gemeentefonds
Baten -93.830 -99.631 -100.162
Lasten 0 0 0
Saldo -93.830 -99.631 -100.162
Lokale heffingen
Baten -15.914 -16.414 -16.511
Lasten 551 675 707
Saldo -15.363 -15.739 -15.804
Dividenden
Baten -156 -308 -308
Lasten 0 0 0
Saldo -156 -308 -308
Saldo financieringsfunctie
Baten -4 -154 -872
Lasten -1.875 -1.652 -1.077
Saldo -1.879 -1.806 -1.949
Overige algemene dekkingsmiddelen
Baten 0 -50 -78
Lasten 4.375 146 -325
Saldo 4.375 96 -403
Totaal algemene dekkingsmiddelen -106.853 -117.388 -118.626
Vennootschapsbelasting en Onvoorzien
Begroting 2023 Begroting na wijzigingen 2023 Werkelijk 2023
Vennootschapsbelasting 0 25 13
Onvoorzien 27 -298 -339

 

De analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening maakt formeel onderdeel uit van de jaarrekening. Deze verschillenanalyse hebben wij per programma in het jaarverslag opgenomen. Om herhaling van informatie te voorkomen verwijzen wij daarom voor de verschillenanalyse naar deze programmaverantwoording. Deze analyse maakt daarmee onderdeel uit van de jaarstukken.