Paragraaf 5 Gebiedsgericht werken

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

In 2020, het jaar waarin corona is begonnen, hebben we ingezet op wat nodig was. En wat minder op ‘wat de bedoeling was’ (zoals vermeld in de rib ‘Gebiedsgericht Werken per 1 januari 2020, inzet op het netwerk en de agenda').

Wat nodig was afgelopen jaar bleek vooral:
- signaleren t.b.v. corona en anderszins vanuit de wijken en dorpen;
- initiatiefbegeleiding, als een initiatief niet op gang kwam;
- procesbegeleiding, als een project of initiatief niet lekker liep;
- communicatie, bij niet goed gelopen projecten, meldingen etc.;
- verbinding met de wijk- en dorpsplatforms.

Door de samenstelling van het opgaveteam waarin qua competenties de balans vooral doorslaat naar de uitvoering kwam het borgen binnen de organisatie minder van de grond. Wijk- en dorpsambtenaren hebben wel zeker affiniteit met de doelen van het gebiedsgericht werken maar zetten zich nu vooral in voor hun wijk/dorp. Dit werkt positief voor de samenwerking van wijk- en dorpsambtenaren, buurtverbinders en omgevingsmanagers.

In 2020 zijn inwoners en platforms op een duurzamere manier ondersteund en gefaciliteerd bij hun initiatieven door het wegvallen van het inwonersinitiatievenbudget.

Door het bijzondere coronajaar is de urgentie van een tool (organisatie, website) waarbij initiatiefnemers worden ondersteund en gefaciliteerd bij hun initiatief, op de achtergrond geraakt.

Waar het over gaat in een wijk/dorp, wat er speelt en wat er op stapel staat, is niet overal hetzelfde. Daar waar de wijken en dorpskernen een visie hebben opgesteld, is deze nog steeds voor de meeste wijken en dorpskernen leidend geweest.

Inwoners zien hun woon- en leefomgeving als hun gebied. De wijk of het dorp waarin zij wonen staat het meest dichtbij. In 2020 bleven we, net als de jaren daarvoor, de wijken en dorpen hanteren zoals deze herkenbaar zijn voor onze inwoners. Wat is daar de focus geweest:

Schilderskwartier:

 • duurzaamheid (loopt);
 • energietransitie (loopt);
 • bouwweg Oasen (afgerond);
 • jongerenoverlast bij Tournoysveld blijft aandachtspunt;
 • huis van ... De Plint (wijkambtenaar en buurtverbinder weten elkaar goed te vinden).

Bloemen- en bomenkwartier:

 • Geen wijkplatform en geen wijkvisie. Wijkambtenaar heeft contact met bewonerscommissies.

Molenvliet:

 • Er is tijdens de pilot in 2019 veel in gang gezet. Door wegvallen wijkambtenaar wegens andere functie is agenda-en netwerkvorming op een laag pitje komen te staan;
 • Goede samenwerking met buurtverbinder;
 • Waarnemend wijkambtenaar heeft bewonersinitiatieven begeleid.

Harmelen:

 • Harmelerwaard;
 • Schuifruimte;
 • Dorpsagenda heeft verder op elk leefbaarheidsthema aandachtspunten;
 • Door wegvallen van dorpsambtenaar, wegens taak binnen crisisteam corona, heeft agenda- en netwerkvorming maar ook borging & monitoring van wat in de pilot in gang is gezet, minder aandacht van de dorpsambtenaar kunnen krijgen;
 • Waarnemend dorpsambtenaar heeft inwonersinitiatief begeleid.

Zegveld:

 • Groot project Slotenbuurt is afgerond;
 • Dorpsambtenaar monitort aanleg van een speeltuin
 • Wijkambtenaar en welzijncoördinator weten elkaar te vinden.

Kamerik:

 • Groot project De Kanis loopt goed;
 • Schulenburch;
 • In Kamerik is een dorpsvisie en er is zicht op het netwerk.

Snel & Polanen inclusief Waterrijk:

 • Snellerpoort;
 • recreatieve ontwikkelingen aan de plas.

Binnenstad:

 • Stichting wijkplatform Binnenstad is stevig neergezet en praat mee met de Vestingraad

Staatsliedenkwartier:

 • Wijkagenda is nog niet compleet en netwerk is onderbelicht;
 • Wijkambtenaar begeleidt inwonersinitiatieven.

Rijnoevers:

 • Brug over de Rijn had de focus, de locatie daarvan is inmiddels bekend;
 • Wegens corona kon de geplande buurtbijeenkomst niet doorgaan.