Bijlagen

Budgetoverhevelingen

Verklaring van de categorieën:

Terug naar navigatie - Verklaring van de categorieën:

Verklaring van de categorieën:

  1. De opdracht is gegeven/verplichting is aangegaan maar de werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd/gefactureerd;
  2. Het budget heeft een directe relatie met een doeluitkering of een subsidiebeschikking. Niet overhevelen heeft tot gevolg dat er terugbetaald moet worden of gedekt wordt uit een reserve;
  3. De opdracht is niet gegeven/de verplichting is niet aangegaan, de geplande werkzaamheden zijn door omstandigheden nog niet uitgevoerd.

Categorie 1 en 2 betreffen een administratieve overheveling/begrotingswijziging.

Budgetoverhevelingen 2020 -> 2021 Woerden

Terug naar navigatie - Budgetoverhevelingen 2020 -> 2021 Woerden
Progr nr Programma Onderwerp Bedrag categorie 1 Bedrag categorie 2 Bedrag categorie 3 (groen is meenemen naar de raad) In het verleden besloten uit reserve te dekken
2 Openbare ruimte Openbare verlichting 4.325
2 Openbare ruimte Openbare verlichting 19.406
2 Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer Regionale samenwerking Groene Hart (infrastructuur/bodemdaling) Alphen Gouda Woerden tafel infrastructuur en bodemdaling 41.940
2 Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer Sloop Bleek 6 en 10 + herinrichting terrein 36.000 16.907
3 Sociaal Domein Aanpak kindermishandeling en huiselijk geweld 0 0 15.000
3 Sociaal Domein Budget brede aanpak dak en thuisloosheid 0 17.628 0
3 Sociaal Domein Iedereen doet mee! / Inclusie 0 0 13.319
3 Sociaal Domein Inburgering 0 103.913 0
3 Sociaal Domein Impuls Kansrijke start 0 13.745 0
3 Sociaal Domein Onafhankelijke clientondersteuning 127.375 0 0
3 Sociaal Domein Ondersteuning Toegang en casemanagement 50.000 0 0
3 Sociaal Domein Sociale netwerken businesscase SD 46.012
3 Sociaal Domein Maatschappelijke begeleiding statushouders 0 18.960 0 N.v.t.
3 Sociaal Domein Implementatiebudget casemanagement 0 0 150.000
3 Sociaal Domein Samenwerking huisartsen / POH Jeugd GGZ 28.149 0 28.149
3 Sociaal Domein Statushouders 40.000 175.000
4 Cultuur, economie en Milieu Verduurzamen gemeentelijk vastgoed 50.000
4 Cultuur, economie en Milieu Kaasmarkt Woerden 18.016
4 Cultuur, economie en milieu Woerden 650 jaar stad 12.500 12.500
4 Cultuur, economie en Milieu Woerden 650 jaar stadsrechten 38.000
4 Cultuur, economie en Milieu Ontwikkelagenda binnenstad: Prio fietsenstalling 0 16.100
5 Sport en onderwijs Taxatie onderwijs voor verzekering 18.000
5 Sport en Onderwijs SGBW 80.650
5 Onderwijs en Sport Verhoging rijksbijdrage combinatiefuncties 0 5.383 0
5 Onderwijs en Sport Tijdelijke huisvesting Margrietschool 365.945 0 0
6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Sloop Poppenkast Kamerik 25.000
6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Ontwikkeling Middelland (gewijzigd bedrag) 189.997
6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Archeologische beleidskaart 17.815
6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Cultuurhistorische waardenkaart 10.000
6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Archeologische onderzoeken Grecht 5.000
6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Kerkenvisie 25.000
6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Bijdrage onderhoudskosten gemeentelijke monumenten 34.852
6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Gereserveerde middelen voor de Volkshuisvesting voor projecten De Pionier en winkelplint Hazelaarstraaat 226.200 226.200
6 Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Voorbereidingskosten ontwikkeling Poort van Woerden (gewijz) 152.382 152.382
Overhead Overhead Website Woerden en Oudewater 35.000
Overhead Overhead Digitaal Werken 102.920
Overhead Overhead Business cases van de bestuursopdracht 585.500 585.500
Totaal Totalen 1.043.388 1.526.208 390.491 976.582
Omschrijving 2020
Totaal categorie 1 1.043.388
Totaal categorie 2 1.526.208
Categorie 3 voorstellen aan de raad 287.475 groene posten
Generaal totaal 2.857.071
Uit reserves 976.582
Netto overhevelen 1.880.489
Aansluiting overzicht raad 25 maart 2021: Cat 1 Cat 2 Cat 3 Res
Overzicht 25 maart was 1.019.610 1.631.542 287.475 1.064.700
Actualisatie t.g.v. jaarrekening:
Middelland was -207.213
Middelland wordt 189.997
Poort van Woerden was -170.000 -170.000
Poort van Woerden wordt 152.382 152.382
SGBW was -56.872
SGBW wordt 80.650
Business cases van de bestuursopdracht was -656.000 -656.000
Business cases van de bestuursopdracht wordt 585.500 585.500
Overzicht wordt 1.043.388 1.526.208 287.475 976.582
groene posten
Omschrijving 2020
Totaal categorie 1 1.043.388
Totaal categorie 2 1.526.208
Categorie 3 voorstellen aan de raad 287.475
Generaal totaal 2.857.071
Uit reserves 976.582
Netto overhevelen 1.880.489