9 Staat van voorzieningen

OVERZICHT VAN VOORZIENINGEN begroting 2022 begroting 2023
Naam voorziening saldo 1-1-2021 op grond van jaarrekening 2020 excl. resultaatbest. vermeerderingen wegens bijboeking van rente 2021 overige vermeerderingen excl. jaarrekening 2020 verminderingen 2021 saldo eind dienstjaar 31-12-2021 vermeerderingen wegens bijboeking van rente overige vermeerderingen verminderingen saldo eind dienstjaar 31-12-2022 vermeerderingen wegens bijboeking van rente overige vermeerderingen verminderingen saldo eind dienstjaar 31-12-2023
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Pensioen (oud-)wethouders 5.967.158 94.263 5.872.895 166.628 199.092 5.840.431 166.628 199.092 5.807.967
Subtotaal 1 5.967.158 0 0 94.263 5.872.895 0 166.628 199.092 5.840.431 0 166.628 199.092 5.807.967
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Afvalstoffen 502.043 400.327 101.716 96.021 197.737 43.141 240.878
Riolering 2.914.065 254.379 2.659.686 160.566 2.499.120 48.808 2.547.928
Subtotaal 2 3.416.108 0 0 654.706 2.761.402 0 96.021 160.566 2.696.857 0 91.949 0 2.788.806
5. Onderwijs en sport
Woerden sport 500.000 500.000 500.000 500.000
Subtotaal 5 500.000 0 0 0 500.000 500.000 500.000
Totaal voorzieningen 9.883.266 0 0 748.969 9.134.297 0 262.649 359.658 9.037.288 0 258.577 199.092 9.096.773
Verliesvoorzieningen
Complex De Pionier Zegveld 55.244 55.244 55.244 55.244 0
Defensie-eiland 16.860.773 16.860.773 0 0 0 0
TOTAAL rubriek E 16.916.017 0 0 16.860.773 55.244 0 0 0 55.244 0 0 55.244 0
OVERZICHT VAN VOORZIENINGEN begroting 2024 begroting 2025
Naam voorziening vermeerderingen wegens bijboeking van rente overige vermeerderingen verminderingen saldo eind dienstjaar 31-12-2024 vermeerderingen wegens bijboeking van rente overige vermeerderingen verminderingen saldo eind dienstjaar 31-12-2025
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Pensioen (oud-)wethouders 166.628 199.092 5.775.503 166.628 199.092 5.743.039
Subtotaal 1 0 166.628 199.092 5.775.503 0 166.628 199.092 5.743.039
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Afvalstoffen 56.824 297.702 91.260 388.962
Riolering 150.777 2.698.705 218.484 2.917.189
Subtotaal 2 0 207.601 0 2.996.407 0 309.744 0 3.306.151
5. Onderwijs en sport
Woerden sport 500.000 500.000
Subtotaal 5 0 0 0 500.000 0 0 0 500.000
Totaal voorzieningen 0 374.229 199.092 9.271.910 0 476.372 199.092 9.549.190
Verliesvoorzieningen
Complex De Pionier Zegveld 0 0
Defensie-eiland 0 0
TOTAAL rubriek E 0 0 0 0 0 0 0 0