3 Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Toevoegingen aan reserves 2022 2023 2024 2025
Structurele toevoegingen:
Reserve dekking kapitaallasten maatschappelijk nut 300.975 294.332 287.486 280.982
Reserve dekking kapitaallasten economisch nut 95.851 92.854 89.833 86.788
Incidentele toevoegingen 3.340.007 3.198.876 3.126.358 3.162.605
Totaal toevoegingen € 3.736.833 € 3.586.062 € 3.503.677 € 3.530.375
Onttrekkingen aan reserves 2022 2023 2024 2025
Structurele onttrekkingen:
Reserve dekking kapitaallasten maatschappelijk nut 743.864 750.683 721.132 712.827
Reserve dekking kapitaallasten economisch nut 295.634 294.245 292.858 256.689
Incidentele onttrekkingen 2.121.927 8.463 8.463 8.463
Totaal onttrekkingen € 3.161.425 € 1.053.392 € 1.022.453 € 977.979
Structurele saldi 2022 2023 2024 2025
Begrotingssaldo (positief) 469.561 42.339 1.265.476 1.771.699
Af:
Incidentele baten 0 0 0 0
Incidentele onttrekkingen reserves -2.121.927 -8.463 -8.463 -8.463
Bij:
Incidentele lasten 135.000 225.000 0 0
Incidentele toevoegingen reserves 3.340.007 3.198.876 3.126.358 3.162.605
Structureel saldo € 1.822.641 € 3.457.752 € 4.383.371 € 4.925.841