7 Investeringsplanning

INVESTERINGSPLANNING
Rente 1,50%
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2022 Programma Jaar Investering Afschr. 2022 2023 2024 2025
Virtualisatie servers Overhead 2022 200.000 3 69.667 68.667 67.667
Wifi netwerk Overhead 2022 35.000 5 7.525 7.420 7.315
Serverruimte airco's Overhead 2022 30.000 10 3.450 3.405 3.360
Uitwijk ESX + Backup Overhead 2022 80.000 3 27.867 27.467 27.067
Laptops + acc. Overhead 2022 250.000 3 87.083 85.833 84.583
Mobiele telefoons 250 st. + acc. Overhead 2022 250.000 3 87.083 85.833 84.583
Compactor 2 (A&R) 2 2022 25.000 8 3.500 3.453 3.406
Tractor New Hollandd Boomer 3050 2 2022 45.000 8 6.300 6.216 6.131
Materieel gladheidsbestrijding fietspaden (servicevoertuig) 2 2022 25.000 10 2.875 2.838 2.800
Voorbereiding Snellerbrugcircuit (verschoven uit 2021) 2 2022 500.000 20 32.500 32.125 31.750
Oostelijke Randweg voorbereiding 2 2022 950.000 40 38.000 37.644 37.288
Rembrandtbrug (gefaseerde kredietverstrekking) m.i.v. 2027 activeren 2 2022 4.100.000 82.268
(na grondopbrengst € 100.000)
Rembrandtbrug indexering 2 2022 219.545
Aanleg ongelijkvloerse kruising Steinhagenseweg 2e tranche 2 2022 975.000 25 53.625 53.040 52.455
(reeds beschikbaar € 1.950.000 incl. € 400.000 voorbereidingskrediet)
(daarvan € 975.000 subsidie, nog extra subsidie € 25.000)
Vervanging verhardingen 2022 2 2022 3.400.000 40 136.000 134.725 133.450
Renovatie verhardingen 2022 2 2022 1.487.748 25 81.826 80.933 80.041
Groeninvesteringen 2022 2 2022 666.150 20 43.300 42.800 42.301
Civiele kunstwerken 2022 2 2022 100.000 25 5.500 5.440 5.380
Oevers en beschoeiingen 2022 2 2022 650.000 25 35.750 35.360 34.970
Openbare verlichting armaturen 2022 2 2022 476.250 20 30.956 30.599 30.242
Openbare verlichting masten 2022 2 2022 292.000 40 11.680 11.571 11.461
Speelvoorzieningen 2022 2 2022 0 12 0 0 0
SC Woerden veld 3 toplaagrenovatie incl. inrichting 5 2022 350.000 12 34.417 33.979 33.542
SC Woerden veld 4 doelgebieden 5 2022 20.000 12 1.967 1.942 1.917
SC Woerden veld 1,2 en 4 vervangen voor LED 5 2022 85.000 20 5.525 5.461 5.398
Sportvelden toplaagrenovatie SCH obv SBR 5 2022 240.000 12 23.600 23.300 23.000
Herstel kunstgrasvelden algemeen uit 2022 5 2022 45.000 12 4.425 4.369 4.313
Vernieuwing overige schoolgeb. (scholenplan) oude syst. (annuitair) 5 2022 2.000.000 40 73.111 73.111 73.111
Nieuwbouw Wilhelminaschool lineair kap.l. pas m.i.v. 2024 5 2022 2.700.000 42 40.500 104.786 103.821
Totaal jaarschijf 2022 20.196.693 82.268 948.031 1.002.316 991.350
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2023 Programma Jaar Investering Afschr. 2022 2023 2024 2025
VMWare Licenties Overhead 2023 208.800 2 107.532 105.966
Overige servers Overhead 2023 83.200 3 28.981 28.565
Datacenter licenties Overhead 2023 100.000 5 21.500 21.200
Rembrandtbrug (gefaseerde kredietverstrekking) m.i.v. 2027 activeren 2 2023 3.000.000 147.061
(na grondopbrengst € 600.000 en € 500.000 subsidie)
Rembrandtbrug indexering 2 2022 188.182
Vervanging verhardingen 2023 2 2023 1.892.000 40 75.680 74.971
Renovatie verhardingen 2023 2 2023 1.500.000 25 82.500 81.600
Groeninvesteringen 2023 2 2023 964.500 20 62.693 61.969
Civiele kunstwerken 2023 2 2023 500.000 25 27.500 27.200
Oevers en beschoeiingen 2023 2 2023 61.648 25 3.391 3.354
Openbare verlichting armaturen 2023 2 2023 561.600 20 36.504 36.083
Openbare verlichting masten 2023 2 2023 342.400 40 13.696 13.568
Speelvoorzieningen 2023 2 2023 50.000 12 4.917 4.854
Renovatie natuurgrasveld 1 VEP 5 2023 66.800 15 5.455 5.389
Renovatie natuurgrasveld Reflex (naar 2025)
Kunstgrasmat vervangen toplaag veld 2 VEP SBR 5 2023 240.000 12 23.600 23.300
Vervangen lichtarmaturen veld 5 SCH 5 2023 27.600 20 1.794 1.773
Sportvelden toplaagrenovatie Siveo SBR 5 2023 240.000 12 23.600 23.300
Totaal jaarschijf 2023 10.026.730 0 147.061 519.342 513.091
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2024 Programma Jaar Investering Afschr. 2022 2023 2024 2025
Storage Overhead 2024 231.080 3 80.493
Firewall Overhead 2024 75.000 5 16.125
Telefonie Overhead 2024 80.000 5 17.200
Vervanging stemhokjes 2024 1 2024 45.000 10 5.175
Tractie (tweewielige tractor Goldini) 2 2024 20.000 10 2.300
Rembrandtbrug (gefaseerde kredietverstrekking) m.i.v. 2027 activeren 2 2024 3.800.000 194.884
(na grondopbrengst € 600.000 en € 500.000 subsidie)
Rembrandtbrug indexering 2 2022 62.728
Aanleg Snelfietspad (extra onderhoud) 2021 50.000 50.000
Renovatie verhardingen 2024 2 2024 1.500.000 40 60.000
Vervanging verhardingen 2024 2 2024 1.200.000 25 66.000
Groenvoorzieningen 2024 2 2024 950.000 20 61.750
Civiele kunstwerken 2024 2 2024 425.000 25 23.375
Oevers en beschoeiingen 2024 2 2024 47.148 25 2.593
Openbare verlichting 2024 (armaturen) 2 2024 550.000 20 35.750
Openbare verlichting 2024 (masten) 2 2024 350.000 40 14.000
Speelvoorzieningen 2024 2 2024 50.000 12 4.917
Sportvelden toplaagrenovatie SCH o.b.v. SBR
Toplaag renovatie Sportlust veld 5 SBR 5 2024 250.000 12 24.583
Herstel en vervangen doelgebieden 5 2024 20.000 20 1.300
Vervanging verlichtingsarmaturen KV Thor (LED) 5 2024 15.000 20 975
Vervanging div. voorzieningen (beregening/ ballenvangers/ hekken) 5 2024 48.000 30 2.320
Totaal jaarschijf 2024 9.718.956 0 0 244.884 468.856
OMSCHRIJVING JAARSCHIJF 2025 Programma Jaar Investering Afschr. 2022 2023 2024 2025
Virtualisatie Servers Overhead 2025 212.000 3
VMWare Licenties Overhead 2025 217.200 2
Switches Overhead 2025 116.000 5
Uitwijk ESX + Backup Overhead 2025 84.800 3
PC's Overhead 2025 10.000 in expl.
Thin Clients Overhead 2025 115.000 6
Beeldschermen groot Overhead 2025 110.000 6
Monitorarmen Overhead 2025 75.000 6
Laptops + acc. Overhead 2025 265.000 3
Mobiele telefoons 250 st. + acc. Overhead 2025 265.000 3
Rembrandtbrug (gefaseerde kredietverstrekking) m.i.v. 2027 activeren 2 2025 3.200.000 252.825
(na grondopbrengst € 500.000 en € 500.000 subsidie)
Verhoging exploitatiebudget IBOR (restvoordeel kapitaallasten) 2 2025 215.000
Renovatie verhardingen 2025 2 2025 1.500.000 40
Vervanging verhardingen 2025 2 2025 1.200.000 25
Groenvoorzieningen 2025 2 2025 950.000 20
Civiele kunstwerken 2025 2 2025 425.000 25
Oevers en beschoeiïngen 2025 2 2025 47.148 25
Openbare verlichting 2025 (armaturen) 2 2025 550.000 20
Openbare verlichting 2025 (masten) 2 2025 350.000 40
Speelvoorzieningen 2025 2 2025 50.000 12
SC Woerden veld 3 toplaagrenovatie incl. inrichting 5
Sportvelden toplaagrenovatie Siveo SBR 5
Renovatie natuurgrasveld Reflex (was 2023) 5 2025 53.000 15
Vervangen doelgebieden kunstgras veld 1 en veld 6 Sportlust 5 2025 34.500 8
Retoppen kunststof toplaag Clytoneus 5 2025 126.500 10
Vervanging lichtarmaturen SC Woerden veld 3 (LED) 5 2025 28.000 20
Vervanging lichtarmaturen SDO (LED) 5 2025 15.000 20
Renovatie natuurgrasveld en toplaag kunstgras Athloi 5 2025 34.000 15
Vervanging div. voorzieningen (beregening/ ballenvangers/ hekken) 5 2025 52.000 30
Auto landmeters 6 2025 36.000 8
Totaal jaarschijf 2025 10.121.148 0 0 0 467.825
Budgettair neutrale investeringen in de programmabegroting 2022-2025
PG Jaar van investering investering Afschr termijn 2.019
Riolering
Omschrijving Programma Jaar Investering Afschr. 2022 2023 2024 2025
Vrijvervalriolering 2 2022 1.800.000 40 72.000 71.325 70.650
Extra duikers klimaatadaptatie 2 2022 140.000 40 5.600 5.548 5.495
Duikers en drainage 2 2022 105.000 40 4.200 4.161 4.121
Uitvoeringsplan KbOR 2 2022 305.000 40 12.200 12.086 11.971
Totaal jaarschijf 2022 2.350.000 0 94.000 93.119 92.238
Vrijvervalriolering 2 2023 1.800.000 40 72.000 71.325
Extra duikers klimaatadaptatie 2 2023 140.000 40 5.600 5.548
Duikers en drainage 2 2023 105.000 40 4.200 4.161
Uitvoeringsplan KbOR 2 2023 70.000 40 2.800 2.774
Totaal jaarschijf 2023 2.115.000 0 0 84.600 83.807
Vrijvervalriolering 2 2024 1.800.000 40 72.000
Extra duikers klimaatadaptatie 2 2024 140.000 40 5.600
Duikers en drainage 2 2024 105.000 40 4.200
Uitvoeringsplan KbOR 2 2024 44.000 40 1.760
Totaal jaarschijf 2024 2.089.000 0 0 0 83.560
Vrijvervalriolering 2 2025 1.800.000 40
Extra duikers klimaatadaptatie 2 2025 140.000 40
Duikers en drainage 2 2025 105.000 40
Uitvoeringsplan KbOR 2 2025 44.000 40
Totaal jaarschijf 2025 2.089.000 0 0 0 0
Totaal Riolering 8.643.000 0 94.000 177.719 259.604
Budgettair neutrale investeringen in de programmabegroting 2022-2025
PG Jaar van investering investering Afschr termijn 2.018 2.019
Afval & Reiniging ANNUITAIR A
Omschrijving Programma Jaar Investering Afschr. 2022 2023 2024 2025
PMD containers BGC 2022 2 2022 21.000 5 4.391 4.391 4.391
Vervanging 5e vuilniswagen 2022 2 2022 275.000 8 36.736 36.736 36.736
rest OGC 2022 2 2022 76.500 10 8.295 8.295 8.295
papiercontainers OGC (verzamelcontainers glas/papier) 2022 2 2022 21.990 15 1.648 1.648 1.648
40m3 container milieustraten (midlife-upgrade en vervanging) 2022 2 2022 47.000 15 3.522 3.522 3.522
Totaal jaarschijf 2022 441.490 0 54.592 54.592 54.592
PMD containers BGC 2023 2 2023 21.000 5 4.391 4.391
rest OGC 2023 2 2023 76.500 10 8.295 8.295
PMD Pers OGC 2 2023 30.000 10 3.253 3.253
papiercontainers OGC (verzamelcontainers glas/papier) 2023 2 2023 21.990 15 1.648 1.648
40m3 container milieustraten (midlife-upgrade en vervanging) 2023 2 2023 26.000 15 1.949 1.949
Totaal jaarschijf 2023 175.490 55 0 0 19.536 19.536
PMD containers BGC 2024 2 2024 21.000 5 4.391
rest OGC 2024 2 2024 76.500 10 8.295
papiercontainers OGC (verzamelcontainers glas/papier) 2024 2 2024 21.990 15 1.648
pers container vrachtwagen (vervanging) 2 2024 20.000 15 1.499
40m3 container milieustraten (midlife-upgrade en vervanging) 2024 2 2024 26.000 15 1.949
GFT cocon met paslezer (via exploitatie) 2 2024 15.000
Totaal jaarschijf 2024 165.490 15.000 0 0 17.782
Container BGS 2025 2 2025 21.000 5
Rest OGC A&R 2 2025 76.500 10
Rolpacker A&R 2 2025 25.000 10
Papiercontainers 2 2025 22.000 15
40m3 container milieustraten 2 2025 26.000 15
Totaal jaarschijf 2025 170.500 15.000 0 0
Totaal Afval & Reiniging 952.970 15.000 54.592 74.128 91.909
INVESTERINGEN UIT HET PARKEERBELEIDSPLAN - worden gedekt uit verhoging van de tarieven
OMSCHRIJVING Jaar Investering Afschr. 2022 2023 2024 2025
Investeringen i.v.m. invoering betaald parkeren Stationsomgeving en Staatsliedenbuurt 2022 44.000 10 5.060 4.994 4.928
Totaal jaarschijf 2022 44.000 0 5.060 4.994 4.928
Investeringen i.v.m. invoering betaald parkeren Bloemenkwartier en schilwijken 2023 87.000 10 10.005 9.875
Totaal jaarschijf 2023 87.000 10 0 0 10.005 9.875
INVESTERINGEN UIT HET BELEIDSPLAN BEGRAVEN - worden gedekt uit verhoging van de tarieven
OMSCHRIJVING Jaar Investering Afschr. 2022 2023 2024 2025
Uitbreiding urnenkelders 2022 20.000 25 1.100 1.088 1.076
Totaal jaarschijf 2022 20.000 0 1.100 1.088 1.076
Vervanging groen 2023 20.000 25 1.100 1.088
Vervanging paden tussen de graven en beter toegankelijk maken 2023 30.000 25 1.650 1.632
Totaal jaarschijf 2023 50.000 50 0 0 2.750 2.720
Realiseren nieuwe urnenmuur 2025 40.000 40
Totaal jaarschijf 2025 40.000 0 0 0 0