1 Overzicht van baten en lasten

Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Overzicht van baten en lasten
Exploitatie Werkelijk 2020 Primitieve begroting 2021 Begroting 2021 inclusief wijzigingen Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Lasten 9.362.589 8.829.267 8.969.540 8.627.848 8.808.145 8.638.526 8.916.457
Baten -1.077.078 -789.375 -809.375 -777.180 -803.603 -848.486 -1.050.568
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid 8.285.511 8.039.892 8.160.165 7.850.668 8.004.542 7.790.040 7.865.889
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Lasten 25.108.727 26.614.648 26.780.551 27.648.907 28.208.767 28.315.780 28.382.001
Baten -13.287.114 -14.478.349 -13.996.902 -15.870.678 -15.974.129 -16.069.504 -16.174.123
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer 11.821.614 12.136.299 12.783.649 11.778.229 12.234.638 12.246.276 12.207.878
3. Sociaal domein
Lasten 57.848.639 51.545.467 53.504.680 55.003.897 54.458.982 54.068.444 54.080.499
Baten -14.969.374 -9.137.991 -9.067.991 -10.563.314 -10.555.445 -10.547.576 -10.547.576
Totaal 3. Sociaal domein 42.879.265 42.407.476 44.436.689 44.440.583 43.903.537 43.520.868 43.532.923
4. Cultuur, economie en milieu
Lasten 7.399.721 7.317.282 7.459.010 7.689.904 7.646.351 7.416.398 7.394.957
Baten -1.372.501 -1.021.421 -1.021.421 -1.513.901 -1.513.901 -1.513.901 -1.513.901
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu 6.027.219 6.295.861 6.437.589 6.176.003 6.132.450 5.902.497 5.881.056
5. Sport en Onderwijs
Lasten 13.405.682 12.124.369 13.245.627 13.472.398 11.967.352 11.709.334 11.592.108
Baten -3.266.189 -2.382.103 -2.371.503 -2.492.015 -2.492.015 -2.492.015 -2.492.015
Totaal 5. Sport en Onderwijs 10.139.494 9.742.266 10.874.124 10.980.383 9.475.337 9.217.319 9.100.093
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Lasten 13.092.689 14.186.255 18.201.743 22.998.893 14.891.358 12.188.523 10.901.688
Baten -11.550.421 -11.972.609 -15.267.017 -20.779.158 -12.703.007 -9.995.533 -8.724.529
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 1.542.267 2.213.646 2.934.726 2.219.735 2.188.351 2.192.990 2.177.159
7. Algemene inkomsten
Lasten -1.143.121 74.019 -638.596 1.817.206 1.132.219 1.157.166 1.357.459
Baten -90.051.150 -91.261.369 -92.611.463 -98.341.239 -97.063.064 -96.815.994 -97.303.116
Totaal 7. Algemene inkomsten -91.194.271 -91.187.350 -93.250.059 -96.524.033 -95.930.845 -95.658.828 -95.945.657
Overhead
Lasten 19.210.628 17.926.893 18.921.075 18.213.189 17.598.620 17.223.778 17.038.204
Baten -6.551.434 -6.017.452 -6.069.332 -6.179.726 -6.181.640 -6.181.640 -6.181.640
Totaal Overhead 12.659.195 11.909.441 12.851.743 12.033.463 11.416.980 11.042.138 10.856.564
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 2.160.294 1.557.531 5.228.626 -1.044.969 -2.575.010 -3.746.700 -4.324.095
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Stortingen 43.057 0 0 43.000 43.000 43.000 43.000
Onttrekkingen -962.304 -325.000 -981.000 0 0 0 0
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid -919.247 -325.000 -981.000 43.000 43.000 43.000 43.000
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Stortingen 932.603 410.787 410.787 300.975 294.332 287.486 280.982
Onttrekkingen -2.092.877 -888.592 -888.592 -752.327 -759.146 -729.595 -721.290
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer -1.160.274 -477.805 -477.805 -451.352 -464.814 -442.109 -440.308
3. Sociaal domein
Onttrekkingen -2.175.211 0 -438.502 0 0 0 0
4. Cultuur, economie en milieu
Stortingen 24.167 24.167 24.167 2.500 0 0 0
Onttrekkingen -208.715 0 -22.060 -60.000 0 0 0
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu -184.548 24.167 2.107 -57.500 0 0 0
5. Sport en Onderwijs
Stortingen -76.529 0 0 194.451 323.561 229.396 257.684
Onttrekkingen -68.720 0 0 -42.000 0 0 0
Totaal 5. Sport en Onderwijs -145.249 0 0 152.451 323.561 229.396 257.684
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Stortingen 159.745 531.255 531.255 0 574.758 588.678 588.678
Onttrekkingen -825.280 0 -396.200 -1.311.464 0 0 0
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen -665.535 531.255 135.055 -1.311.464 574.758 588.678 588.678
7. Algemene inkomsten
Stortingen 356.900 377.624 777.624 3.195.907 2.350.411 2.355.117 2.360.031
Onttrekkingen -385.615 -1.687.772 -4.070.961 -995.634 -294.245 -292.858 -256.689
Totaal 7. Algemene inkomsten -28.716 -1.310.148 -3.293.337 2.200.273 2.056.166 2.062.259 2.103.342
Mutaties reserves -5.278.780 -1.557.531 -5.053.482 575.408 2.532.671 2.481.224 2.552.396

Totaaloverzicht

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht
Exploitatie Werkelijk 2020 Primitieve begroting 2021 Begroting 2021 inclusief wijzigingen Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Lasten 144.285.554 138.618.200 146.443.630 155.472.242 144.711.794 140.717.949 139.663.373
Baten -142.125.260 -137.060.669 -141.215.004 -156.517.211 -147.286.804 -144.464.649 -143.987.468
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 2.160.294 1.557.531 5.228.626 -1.044.969 -2.575.010 -3.746.700 -4.324.095
Stortingen 1.439.943 1.343.833 1.743.833 3.736.833 3.586.062 3.503.677 3.530.375
Onttrekkingen -6.718.722 -2.901.364 -6.797.315 -3.161.425 -1.053.391 -1.022.453 -977.979
Mutaties reserves -5.278.780 -1.557.531 -5.053.482 575.408 2.532.671 2.481.224 2.552.396

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen

+ = nadeel / lasten

- = voordeel / baten

De kolom 'primitieve begroting 2021' sluit administratief op nul. Dit wordt verklaard doordat hier het saldo van de begroting als sluitpost is verwerkt in programma 7 Algemene Inkomsten. Het saldo van de primitieve begroting 2021 bedroeg € 138.935 (voordelig).

 

Werkelijk 2020 Primitieve begroting 2021 Begroting 2021 inclusief wijzigingen Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Algemene uitkering gemeentefonds
Baten -77.173.387 -77.250.917 -78.683.215 -83.359.541 -81.655.530 -81.414.960 -81.908.082
Lasten
Saldo -77.173.387 -77.250.917 -78.683.215 -83.359.541 -81.655.530 -81.414.960 -81.908.082
Lokale heffingen
Baten -12.640.868 -13.806.410 -13.724.206 -14.778.550 -15.211.386 -15.211.386 -15.211.386
Lasten 516.729 556.936 556.936 551.080 548.244 547.254 547.254
Saldo -12.124.139 -13.249.474 -13.167.270 -14.227.470 -14.663.142 -14.664.132 -14.664.132
Dividenden
Baten -156.465 -156.465 -156.465 -156.465 -156.465 -156.465 -156.465
Lasten
Saldo -156.465 -156.465 -156.465 -156.465 -156.465 -156.465 -156.465
Saldo financieringsfunctie
Baten -81.429 -47.577 -47.577 -46.683 -39.683 -33.183 -27.183
Lasten -1.897.007 -1.925.532 -1.925.532 -1.269.177 -1.816.557 -1.760.983 -1.864.663
Saldo -1.978.436 -1.973.109 -1.973.109 -1.315.860 -1.856.240 -1.794.166 -1.891.846
Overige algemene dekkingsmiddelen
Baten 1.000
Lasten 237.156 1.442.615 730.000 2.535.303 2.400.532 2.370.895 2.674.868
Saldo 238.156 1.442.615 730.000 2.535.303 2.400.532 2.370.895 2.674.868
Totaal algemene dekkingsmiddelen -91.194.271 -91.187.350 -93.250.059 -96.524.033 -95.930.845 -95.658.828 -95.945.657
Vennootschapsbelasting
Werkelijk 2020 Primitieve begroting 2021 Begroting 2021 inclusief wijzigingen Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025
Vennootschapsbelasting 98.000 - - - - - -
Onvoorzien
Het geraamde bedrag van onvoorzien bedraagt € 26.533.