Overzicht van baten en lasten

Terug naar navigatie - Staat van baten en lasten
Exploitatie Begroting 2022 Begroting 2022 na wijzigingen Werkelijk 2022
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Lasten 8.627.848 9.607.968 10.176.691
Baten -777.180 -988.798 -895.898
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid 7.850.668 8.619.170 9.280.792
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Lasten 27.708.907 29.423.919 29.466.023
Baten -15.870.678 -15.020.178 -16.830.840
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer 11.838.229 14.403.741 12.635.183
3. Sociaal domein
Lasten 55.055.897 64.409.182 63.747.267
Baten -10.563.314 -13.837.208 -13.977.398
Totaal 3. Sociaal domein 44.492.583 50.571.974 49.769.870
4. Cultuur, economie en milieu
Lasten 7.689.904 8.977.251 8.730.092
Baten -1.513.901 -2.337.167 -1.705.688
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu 6.176.003 6.640.084 7.024.404
5. Sport en Onderwijs
Lasten 13.472.398 14.798.391 14.047.273
Baten -2.492.015 -3.479.328 -3.738.100
Totaal 5. Sport en Onderwijs 10.980.383 11.319.063 10.309.173
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Lasten 23.073.893 25.660.815 22.260.357
Baten -20.779.158 -22.419.827 -21.613.206
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen 2.294.735 3.240.988 647.151
7. Algemene inkomsten
Lasten 1.817.206 662.238 -939.155
Baten -97.938.239 -106.537.316 -111.452.509
Totaal 7. Algemene inkomsten -96.121.033 -105.875.078 -112.391.664
Overhead
Lasten 18.213.189 18.949.167 19.580.342
Baten -6.179.726 -6.528.099 -7.057.408
Totaal Overhead 12.033.463 12.421.068 12.522.934
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -454.969 1.341.010 -10.202.156
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid
Stortingen 43.000 55.000 60.025
Onttrekkingen 0 0 -50.000
Totaal 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid 43.000 55.000 10.025
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer
Stortingen 300.975 328.375 327.790
Onttrekkingen -752.327 -1.117.208 -1.109.281
Totaal 2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer -451.352 -788.833 -781.491
3. Sociaal domein
Stortingen 0 515.492 515.492
Onttrekkingen 0 -820.606 -770.412
Totaal 3. Sociaal domein 0 -305.114 -254.920
4. Cultuur, economie en milieu
Stortingen 2.500 466.758 466.758
Onttrekkingen -60.000 -92.900 -83.341
Totaal 4. Cultuur, economie en milieu -57.500 373.858 383.417
5. Sport en Onderwijs
Stortingen 194.451 246.926 246.926
Onttrekkingen -42.000 -688.949 -561.449
Totaal 5. Sport en Onderwijs 152.451 -442.023 -314.523
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen
Stortingen 0 495.735 4.217.711
Onttrekkingen -1.311.464 -1.537.917 -696.958
Totaal 6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen -1.311.464 -1.042.182 3.520.753
7. Algemene inkomsten
Stortingen 3.195.907 3.598.907 3.600.501
Onttrekkingen -1.398.634 -1.398.634 -1.398.634
Totaal 7. Algemene inkomsten 1.797.273 2.200.273 2.201.868
Overhead
Stortingen 0 124.560 124.560
Onttrekkingen 0 -931.154 -337.005
Totaal Overhead 0 -806.594 -212.445
Mutaties reserves 172.408 -755.615 4.552.684

Totaaloverzicht

Terug naar navigatie - Totaaloverzicht
Exploitatie Begroting 2022 Begroting 2022 na wijzigingen Werkelijk 2022
Lasten 155.659.242 172.488.931 167.068.891
Baten -156.114.211 -171.147.921 -177.271.047
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -454.969 1.341.010 -10.202.156
Stortingen 3.736.833 5.831.753 9.559.763
Onttrekkingen -3.564.425 -6.587.368 -5.007.080
Mutaties reserves 172.408 -755.615 4.552.684

Algemene dekkingsmiddelen

Terug naar navigatie - Algemene dekkingsmiddelen
Begroting 2022 Begroting na wijzigingen 2022 Werkelijk 2022
Algemene uitkering Gemeentefonds
Baten -83.359.541 -91.456.403 -96.342.787
Lasten 0 0 0
Saldo -83.359.541 -91.456.403 -96.342.787
Lokale heffingen
Baten -14.375.550 -14.537.041 -14.608.706
Lasten 551.080 562.735 593.339
Saldo -13.824.470 -13.974.306 -14.015.367
Dividenden
Baten -156.465 -280.898 -280.898
Lasten 0 0 0
Saldo -156.465 -280.898 -280.898
Saldo financieringsfunctie
Baten -46.683 -46.683 -8.439
Lasten -1.269.177 -1.269.177 -1.560.456
Saldo -1.315.860 -1.315.860 -1.568.895
Overige algemene dekkingsmiddelen
Baten -216.291 -211.679
Lasten 2.535.303 1.368.680 27.962
Saldo 2.535.303 1.152.389 -183.716
Totaal algemene dekkingsmiddelen -96.121.033 -105.875.078 -112.391.664
Vennootschapsbelasting en Onvoorzien
Begroting 2022 Begroting na wijzigingen 2022 Werkelijk 2022
Vennootschapsbelasting - - -412
Onvoorzien 26.533 189.758- -199.555

 

De analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening maakt formeel onderdeel uit van de jaarrekening. Deze verschillenanalyse hebben wij per programma in het jaarverslag opgenomen. Om herhaling van informatie te voorkomen verwijzen wij daarom voor de verschillenanalyse naar deze programmaverantwoording. Deze analyse maakt daarmee onderdeel uit van de jaarstukken.