Budgetoverhevelingen

Verklaring van de categorieën:

Terug naar navigatie - Verklaring van de categorieën:
  1. De opdracht is gegeven/verplichting is aangegaan maar de werkzaamheden zijn nog niet uitgevoerd/gefactureerd;
  2. Het budget heeft een directe relatie met een doeluitkering of een subsidiebeschikking. Niet overhevelen heeft tot gevolg dat er terugbetaald moet worden of gedekt wordt uit een reserve;
  3. De opdracht is niet gegeven/de verplichting is niet aangegaan, de geplande werkzaamheden zijn door omstandigheden nog niet uitgevoerd.

Categorie 1 en 2 betreffen administratieve overhevelingen/begrotingswijzigingen.

Budgetoverhevelingen 2022 -> 2023

Terug naar navigatie - Budgetoverhevelingen 2022 -> 2023
Nr. Programma Onderwerp Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3
1 1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid IT-audit 12.000
2 2. Fysiek beheer openbare ruimte en mobiliteit Begraafplaatsen 27.400
3 3.Sociaal domein Kansrijke start 41.492
4 3.Sociaal domein Inzet opvang Oekraïne 320.000
5 3.Sociaal domein Statushouders / inburgering 134.000 20.000
6 3.Sociaal domein Uitvoeringskosten Klimaatakkoord 336.758
7 4. Cultuur, economie en milieu Verkenning mogelijke ontsluitingsweg bedrijventerrein Barwoutswaarder 50.000
8 4. Cultuur, economie en milieu Faciliteren extra vierkante meters cultuur : 127.500
9 5. Onderwijs en sport Tijdelijke huisvesting Margrietschool, locatie Alpenstraat 52.475
10 6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen VTH uitvoeringsstragie 20.000
11 6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen Actualisatie welstandsnota 80.000
12 6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen Kwaliteitsbouw Bouw- en woningtoezicht 25.000
13 6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen Toezegging Hazelaarstraat 53.000
14 6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen Verkenningsstudie glastuinbouw Harmelerwaard 89.164
15 6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen Subsidies onderhoudskosten gemeentelijke monumenten 38.571
16 6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen Invoeren Omgevingswet 140.000
17 Programma Overhead Implementatie Wet open overheid 34.560
18 Programma Overhead BC uitvoering bestuursopdracht 19.500 30.500
19 Programma Overhead Budget digitaal kanaal 40.000
Totaal (Raadsbesluit 21 december 2022) 371.038 267.500 1.053.382
1.691.920
Nr. Programma Onderwerp Categorie 1 Categorie 2 Categorie 3
1 2. Fysiek beheer openbare ruimte en mobiliteit Overdracht Openbare Verlichting N198 naar Provincie 75.000
2 2. Fysiek beheer openbare ruimte en mobiliteit Hekwerk Nieuwe Markt - Eendrachtsstraat 10.000
3 2. Fysiek beheer openbare ruimte en mobiliteit Onderhoud Julianabrug Zegveld 115.000
4 2. Fysiek beheer openbare ruimte en mobiliteit Enquete mobiliteit 14.000
5 2. Fysiek beheer openbare ruimte en mobiliteit Laadvisie Woerden 26.000
6 2. Fysiek beheer openbare ruimte en mobiliteit Aanbrengen (extra) parkeervakken sportpark Bijleveld 11.000
7 2. Fysiek beheer openbare ruimte en mobiliteit Uitvoering renovatiebestek 21.000
8 2. Fysiek beheer openbare ruimte en mobiliteit Lobby oostelijke randweg 50.000
9 2. Fysiek beheer openbare ruimte en mobiliteit Degeneratievergoedingen voor herstel 419.000
10 4. Cultuur, Economie en Milieu Herstructurering Barwoutswaarder 75.000
11 6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen Verkenningsstudie Harmelerwaard 34.000
12 6. Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen Motie 100 dagen Challenge 50.000
13 7. Algemene inkomsten Noodfonds Energie 400.000
Totaal 214.000 0 1.086.000
1.300.000