Paragraaf 5 Gebiedsgericht werken

Inleiding

Terug naar navigatie - Inleiding

Inwoners zien hun woon- en leefomgeving als hun gebied. De wijk of het dorp waarin zij wonen staat het meest dichtbij. In 2020 blijven we, net als de jaren daarvoor, de wijken en dorpen hanteren zoals deze herkenbaar zijn voor onze inwoners:

  • Schilderskwartier
  • Bloemen- en Bomenkwartier
  • Molenvliet
  • Harmelen
  • Zegveld
  • Kamerik
  • Snel & Polanen inclusief Waterrijk
  • Binnenstad
  • Staatsliedenkwartier
  • Rijnoevers

In 2018 en 2019 heeft de pilot Gebiedsgericht Werken in Harmelen en Molenvliet gedraaid.
Met de opgedane inzichten, kennis en ervaringen starten we in 2020 met een focus op inhoud (van de wijk, het dorp) en het per wijk/dorp specifieke netwerk van bewoners, professionals en organisaties.

Waar het over gaat in een wijk/dorp, wat er speelt en wat er op stapel staat is niet overal gelijk.
Wat voor inwoners op de agenda staat van hun wijk, denk aan verkeersvraagstukken, overlast, groen, langer thuis wonen etc., in samenhang met plannen van organisaties en gemeente in die wijk is leidend voor het professioneel en informeel werken in de wijk.

Om de agenda van de wijk goed te kennen en informatie te delen is het van grote waarde het netwerk in kaart te brengen: wie is de wijkagent in het gebied? Welke vrijwilligers zijn actief? Is er een bewonersplatform? Welke bedrijven / winkels zijn gehuisvest in de wijk? Welke professionele en informele organisaties hebben de wijk als werkgebied en, nog belangrijker, wie is het aanspreekpunt.

Weten wat er speelt, weten wie waar over gaat en wie je waarvoor nodig hebt.
Fijn leven en wonen door simpelweg elkaar kennen.

De wijkambtenaar, buurtverbinder en omgevingsmanager zullen een aanjagende rol hebben om het kennen en zichtbaar maken van inhoud en netwerk tot stand te brengen buiten en binnen de organisatie gemeente Woerden.