Bijlage 7 Bijdrage gemeente Oudewater

Omschrijving Bedrag
Te ontvangen van de gemeente Oudewater:
Bijdrage op basis van de DVO 4.745.269
Extra uren Juridische zaken 33.300
Aansturing BOA cluster 15.000
Extra personeel Afval en Reiniging 12.000
Extra bijdrage Sociaal Domein 106.000
Bijdrage aan Concerncontroller 18.867
Bijdrage Milieu en Energie 19.745
Extra formatie Ruimtelijke plannen 59.690
Totaal te ontvangen van de gemeente Oudewater 5.009.871
Omschrijving Bedrag
Te betalen aan de gemeente Oudewater:
Bijdrage team Oudewater 120.000
Bijdrage in Griffiekosten Oudewater 18.000
Totaal te betalen aan de gemeente Oudewater 138.000