Programmabegroting 2020-2023

Welkom,

 

Hierbij presenteren wij u de Begroting 2020.

De programmabegroting 2020-2023 is vastgesteld door de Raad op 31 oktober 2019.

 

Het college van burgemeester en wethouders

Secretaris                                                                Burgemeester

 

drs. M.H.J. van Kruijsbergen MBA                V.J.H. Molkenboer