Bijlage 1 Financiële begroting

Financiële begroting

Terug naar navigatie - Financiële begroting
Programma 2019 2020 2021 2022 2023
MUTATIES RESERVES Lasten 5.969.386 1.536.182 2.307.215 1.751.241 949.655
Baten -9.359.467 -2.651.988 -1.544.813 -2.549.631 -1.555.176
MUTATIES RESERVES - Totaal -3.390.081 -1.115.806 762.402 -798.390 -605.521
Overhead Lasten 18.146.829 18.382.853 17.337.225 16.400.845 15.480.529
Baten -5.333.013 -5.751.118 -5.752.968 -5.754.838 -5.756.718
Overhead - Totaal 12.813.816 12.631.735 11.584.257 10.646.007 9.723.811
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid Lasten 8.721.871 9.009.347 8.711.225 8.723.823 9.050.437
Baten -1.010.174 -885.917 -849.786 -791.655 -767.524
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid - Totaal 7.711.697 8.123.430 7.861.439 7.932.168 8.282.913
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer Lasten 26.606.038 25.939.278 27.046.497 27.447.429 27.539.169
Baten -12.800.604 -13.088.924 -13.427.667 -13.779.463 -13.878.342
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer - Totaal 13.805.434 12.850.354 13.618.830 13.667.966 13.660.827
3. Sociaal domein Lasten 48.054.167 48.334.634 47.829.670 48.161.800 48.376.658
Baten -9.139.871 -9.399.226 9.383.765 -9.368.305 -9.360.575
3. Sociaal domein - Totaal 38.914.296 38.935.408 38.445.905 38.793.495 39.016.083
4. Cultuur, economie en milieu Lasten 6.118.018 6.914.766 7.081.154 7.229.053 7.095.032
Baten -1.100.369 -1.048.409 -1.070.145 -1.070.145 -1.070.145
4. Cultuur, economie en milieu - Totaal 5.017.649 5.866.357 6.011.009 6.158.908 6.024.887
5. Sport en Onderwijs Lasten 12.311.892 11.875.744 11.493.317 13.074.054 11.660.075
Baten -2.323.356 -2.170.208 -2.170.208 -2.170.208 -2.170.208
5. Sport en Onderwijs - Totaal 9.988.536 9.705.536 9.323.109 10.903.846 9.489.867
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Lasten 4.769.980 4.875.944 4.548.186 4.615.186 4.591.986
Baten -2.142.207 -2.392.239 -2.241.515 -2.272.773 -2.273.416
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen - Totaal 2.627.773 2.483.705 2.306.671 2.342.413 2.318.570
7. Algemene inkomsten Lasten -5.284.236 -757.061 -443.141 138.989 1.158.994
Baten -82.204.884 -86.783.293 -87.161.110 -87.592.235 -88.467.894
7. Algemene inkomsten - Totaal -87.489.120 -87.540.354 -87.604.251 -87.453.246 -87.308.900
Totaal alle programma's 0 € 1.940.365 € 2.309.371 € 2.193.167 € 602.537