Bijlage 1 Financiële begroting

Financiële begroting

Terug naar navigatie - Financiële begroting
Programma 2020 2021 2022 2023 2024
MUTATIES RESERVES Lasten 1.436.182 1.343.833 884.045 1.537.460 1.591.410
Baten -6.294.747 -2.901.364 -3.331.615 -1.316.646 -1.118.710
MUTATIES RESERVES - Totaal -4.858.565 -1.557.531 -2.447.570 220.814 472.700
Overhead Lasten 19.417.842 17.926.893 17.185.125 16.255.933 15.923.998
Baten -5.756.993 -6.017.452 -6.019.322 -6.021.202 -6.021.202
Overhead - Totaal 13.660.849 11.909.441 11.165.803 10.234.731 9.902.796
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid Lasten 9.335.022 8.829.267 8.823.299 8.736.702 8.699.994
Baten -885.917 -789.375 -736.033 -711.902 -711.902
1. Bestuur, dienstverlening en veiligheid - Totaal 8.449.105 8.039.892 8.087.266 8.024.800 7.988.092
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer Lasten 25.327.286 26.614.648 27.763.652 27.519.774 27.330.745
Baten -13.103.924 -14.478.349 -15.196.106 -15.296.578 -15.398.055
2. Fysiek beheer openbare ruimte en vervoer - Totaal 12.223.362 12.136.299 12.567.546 12.223.196 11.932.690
3. Sociaal domein Lasten 50.027.298 51.409.467 50.028.242 49.336.563 48.936.563
Baten -9.399.226 -9.137.991 -9.122.531 -9.114.801 -9.107.071
3. Sociaal domein - Totaal 40.628.072 42.271.476 40.905.711 40.221.762 39.829.492
4. Cultuur, economie en milieu Lasten 7.244.046 7.292.922 7.317.132 7.200.178 7.194.812
Baten -1.048.409 -1.021.421 -1.466.421 -1.466.421 -1.466.421
4. Cultuur, economie en milieu - Totaal 6.195.637 6.271.501 5.850.711 5.733.757 5.728.391
5. Sport en Onderwijs Lasten 11.758.002 12.041.729 13.803.802 11.586.045 11.498.447
Baten -2.170.208 -2.382.103 -2.476.103 -2.476.103 -2.476.103
5. Sport en Onderwijs - Totaal 9.587.794 9.659.626 11.327.699 9.109.942 9.022.344
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen Lasten 6.813.772 14.186.255 10.855.389 10.238.760 8.164.929
Baten -4.487.553 -11.972.609 -8.554.857 -7.990.578 -5.916.169
6. Ruimtelijke ontwikkeling en wonen - Totaal 2.326.219 2.213.646 2.300.532 2.248.182 2.248.760
7. Algemene inkomsten Lasten -1.106.478 -264.916 -532.492 1.097.629 2.127.262
Baten -87.105.995 -91.261.369 -93.113.218 -94.146.035 -95.236.564
7. Algemene inkomsten - Totaal -88.212.473 -91.526.285 -93.645.710 -93.048.406 -93.109.302
Totaal alle programma's 0 -581.935 -3.888.012 -5.031.222 -5.984.037

Deze tabel toont diverse mutaties die volgen uit amendementen