Programma 4. Cultuur, Economie, Recreatie & toerisme, Energietransitie

Opgave: Kunst en cultuur, Recreatie en toerisme

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

4.1 / 5.2  Onze sociale, culturele, fysieke en groenblauwe voorzieningen dragen bij aan de gezondheid en het welbevinden van onze inwoners.

3.1 / 4.2  Er is een sterke sociale basis.

1.2 / 3.2 / 4.3 / 5.1  Er zijn laagdrempelige en gastvrije ontmoetingsplaatsen

4.4  Toeristisch-recreatief aantrekkelijke gemeente.

2.2 / 3.14 / 4.5 / 5.8 / 6.4 De (inrichting van de) fysieke woon- en leefomgeving nodigt uit tot sporten, bewegen en ontmoeten.

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.1.1 /5.8.1 Deelname aan cultuur, sport/bewegen en recreatie is toegenomen en toegankelijk voor iedereen.

Terug naar navigatie - 4.1.1 /5.8.1 Deelname aan cultuur, sport/bewegen en recreatie is toegenomen en toegankelijk voor iedereen.

Resultaat te bereiken in 2026.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Er is sprake van vertraging als gevolg van capaciteitstekort.

Inspanningen

3.9.4 / 3.10.5 / 4.1.2 / 5.2.4 Kinderen en jongeren ontwikkelen meer hun talent met de inzet van sport, cultuur en techniek en ouderen voelen zich minder eenzaam.

Terug naar navigatie - 3.9.4 / 3.10.5 / 4.1.2 / 5.2.4 Kinderen en jongeren ontwikkelen meer hun talent met de inzet van sport, cultuur en techniek en ouderen voelen zich minder eenzaam.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.11.2 / 4.1.3 / 5.6.1 De veerkracht en mentale weerbaarheid van jongeren is vergroot.

Terug naar navigatie - 3.11.2 / 4.1.3 / 5.6.1 De veerkracht en mentale weerbaarheid van jongeren is vergroot.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.7.1 / 4.1.4 De tevredenheid van inwoners over voorzieningen is gestegen en basisvaardigheden zijn vergroot.

Terug naar navigatie - 3.7.1 / 4.1.4 De tevredenheid van inwoners over voorzieningen is gestegen en basisvaardigheden zijn vergroot.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.1.6 Groenblauwe recreatieve voorzieningen o.a. speelplekken, recreatieve infrastructuur, zwemwater, groene uitloopgebieden, die kwantitatief en kwalitatief zijn meegegroeid met de toename van het aantal inwoners.

Terug naar navigatie - 4.1.6 Groenblauwe recreatieve voorzieningen o.a. speelplekken, recreatieve infrastructuur, zwemwater, groene uitloopgebieden, die kwantitatief en kwalitatief zijn meegegroeid met de toename van het aantal inwoners.

Resultaat te bereiken in 2026.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De ambtelijke bezetting is momenteel minimaal door 2 vacatures, die pas in tweede helft 2024 worden ingevuld. 

Inspanningen

3.1.4 / 4.2.1 Uit storytellingonderzoek sociale basis blijkt dat ketenpartners beter gevonden worden door andere maatschappelijke partners en dat er meer verbinding is tussen sport, cultuur en welzijn.

Terug naar navigatie - 3.1.4 / 4.2.1 Uit storytellingonderzoek sociale basis blijkt dat ketenpartners beter gevonden worden door andere maatschappelijke partners en dat er meer verbinding is tussen sport, cultuur en welzijn.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.2.2 / 4.3.1 / 5.1.1 Partners hebben een gezamenlijke visie op samenwerken binnen de lokale ondersteuningsstructuur. Programmering en activiteiten worden voor en door kinderen, jongeren en volwassenen georganiseerd.

Terug naar navigatie - 3.2.2 / 4.3.1 / 5.1.1 Partners hebben een gezamenlijke visie op samenwerken binnen de lokale ondersteuningsstructuur. Programmering en activiteiten worden voor en door kinderen, jongeren en volwassenen georganiseerd.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

3.2.3 / 4.3.2 / 5.1.2 Iedere wijk beschikt over op fietsafstand bereikbare mogelijkheden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

Terug naar navigatie - 3.2.3 / 4.3.2 / 5.1.2 Iedere wijk beschikt over op fietsafstand bereikbare mogelijkheden waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.4.2 Citymarketing op basis van het toeristisch-recreatieve beleid samen met onze marketingpartners (lokaal en regionaal).

Terug naar navigatie - 4.4.2 Citymarketing op basis van het toeristisch-recreatieve beleid samen met onze marketingpartners (lokaal en regionaal).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Resultaat te bereiken in 2025.

Inspanningen

2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.7.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Terug naar navigatie - 2.2.2 / 3.14.1 / 4.5.1 / 5.7.2 / 6.4.1 Openbare ruimte is een gezonde leefomgeving en aantrekkelijker voor cultuur, sport, spel en bewegen, onder meer door vergroenen (monitor sociale kracht: tevredenheid inwoners leefomgeving).

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Resultaat te bereiken in 2027.

Inspanningen

3.14.3 / 4.5.2 / 5.7.3 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaalsprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.

Terug naar navigatie - 3.14.3 / 4.5.2 / 5.7.3 / 6.4.2 Er is een strategische visie op de betekenis van de schaalsprong van Woerden voor voorzieningen sport en cultuur, fysiek en programmering.

Resultaat te bereiken in 2027.

Kwaliteit (indicator)

R

Kwaliteit (toelichting)

Hierover heeft nog geen  domein-overstijgend gesprek plaatsgevonden

Inspanningen

Opgave: Sterke economie

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

4.6  Kwalitatief goede en toekomstige vestigingslocaties voor Woerdense bedrijven.

4.7  Alle inwoners hebben toegang tot passend werk of maatschappelijke activiteiten (programma 3 in de lead).

4.8  Vitale en toekomstbestendige binnenstad.

(4.9 was Transitie Landelijk gebied, dit is verplaatst naar programma 6.)

4.10  Vitale, leefbare en veilige wijken en dorpen waarin inwoners in elke levensfase prettig kunnen wonen en leven (programma 1 in de lead).

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.6.1 Met de ondernemers opgestelde criteria voor een duurzame inrichting en toewijzing ruimte voor bedrijven.

Terug naar navigatie - 4.6.1 Met de ondernemers opgestelde criteria voor een duurzame inrichting en toewijzing ruimte voor bedrijven.

Resultaat te bereiken in 2026.

Kwaliteit (indicator)

--

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.6.2 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen t.w. , Kamerik/Nijverheidsweg en Zegveld/Nijverheidsbuurt. En start uitvoering herstructurering.

Terug naar navigatie - 4.6.2 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen t.w. , Kamerik/Nijverheidsweg en Zegveld/Nijverheidsbuurt. En start uitvoering herstructurering.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

In 2023 is voortgang geboekt op de revitaliseringstrajecten en behoefteonderzoek  bedrijventerrein Kamerik en Zegveld. Afronding/ vaststellen  herstructureringsplan volgt in 2024.

Inspanningen

4.6.3 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen Woerden/Barwoutswaarder.

Terug naar navigatie - 4.6.3 Vastgestelde herstructureringsplannen voor de bestaande bedrijventerreinen Woerden/Barwoutswaarder.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Vanwege capaciteitsgebrek en besluitvorming brug(trace) is project ‘on hold’ sinds 2022 en staat hoog geprioriteerd op voorraadlijst.
Doorstart z.s.m. is wenselijk en inzet capaciteit/inhuur in 2024 om kansen locatie Touwslagersweg 19 en Kuipersweg 36 (inspanningen OMU (Ontwikkelingsmaatschappij Utrecht) te doen slagen. 

Inspanningen

4.6.4 Behoefteonderzoek naar bedrijven voor de periode tot 2040 en keuze voor een bedrijvenlocatie.

Terug naar navigatie - 4.6.4 Behoefteonderzoek naar bedrijven voor de periode tot 2040 en keuze voor een bedrijvenlocatie.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.7.2 Vitale arbeidsmarkt en verbeterde aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Terug naar navigatie - 4.7.2 Vitale arbeidsmarkt en verbeterde aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.7.3 Voldoende technisch geschoold personeel, waarbij ook aandacht is voor de groep inwoners voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is.

Terug naar navigatie - 4.7.3 Voldoende technisch geschoold personeel, waarbij ook aandacht is voor de groep inwoners voor wie betaald werk niet vanzelfsprekend is.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

4.8.1 Gezamenlijke aanpak Vitale binnenstad met inwoners, wijkplatform, ondernemers en initiatiefnemers.

Terug naar navigatie - 4.8.1 Gezamenlijke aanpak Vitale binnenstad met inwoners, wijkplatform, ondernemers en initiatiefnemers.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

In 2023 is besloten tot het oprichten van Centrummanagement organisatie binnenstad. Tevens Gebiedsvisie/-programma volgens de nieuwe Omgevingswet. Krijgt vervolg in 2024. 

Inspanningen

4.10.1 Vitale dorpen en wijken (programma 1 in the lead).

Terug naar navigatie - 4.10.1 Vitale dorpen en wijken (programma 1 in the lead).

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

De gemeente neemt deel aan de U10 werkgroep Vitale kernen. Echter voor vitaliteit in de kleinere kernen zijn goede maatschappelijke voorzieningen nodig, hiervoor is echter beperkte ambtelijke capaciteit beschikbaar om deze door te ontwikkelen. 

Inspanningen

3.14.2 / 4.10.2 Maatschappelijk ondernemerschap door lokaal bedrijfsleven is versterkt i.s.m. maatsch. partners welzijn, zorg, sport en cultuur. Meer deelname aan maatwerkactiviteiten en ...

Terug naar navigatie - 3.14.2 / 4.10.2 Maatschappelijk ondernemerschap door lokaal bedrijfsleven is versterkt i.s.m. maatsch. partners welzijn, zorg, sport en cultuur. Meer deelname aan maatwerkactiviteiten en ...

... kwalitatief goede matches (monitor Betrokken ondernemers Woerden (nog op te zetten)).

Resultaat te bereiken in 2027.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning t/m 2027.

Inspanningen

Opgave: Een duurzame toekomst (Energietransitie)

Maatschappelijk effect

Terug naar navigatie - Maatschappelijk effect

4.11  Inwoners en ondernemers staan in hun kracht en leveren een bijdrage aan de verduurzaming van woningen en gebouwen. We doen dit samen en iedereen kan meedoen. Als gemeente focussen we op het helpen van inwoners met een kleine beurs en slecht geïsoleerde huizen. De landelijke ambitie om te streven naar 50% minder CO2-uitstoot in 2030 t.o.v. 1990 is daarbij uitgangspunt. De gemeente wil een voorbeeldfunctie vervullen en streeft naar minder CO2-uitstoot voor het eigen vastgoed.

4.12  In Woerden wekken we in 2030 118-138 GWh duurzame energie op. Grootschalig wordt 50% opgewekt met zonne-energie en 50% met windenergie (totaal 76-88 GWh). Van deze energie die opgewekt wordt, is 50% lokaal eigendom. Middelgroot (grote daken en kleine windmolens) leveren in 2030  42-50 GWh. 

4.13  Er worden geen olie- en gasboringen uitgevoerd onder Molenvliet. Hiermee wordt de veiligheid van de Woerdense woningen gegarandeerd.

4.14  Schonere lucht door minder uitstoot van verontreinigende stoffen.

 

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

Resultaat

Terug naar navigatie - Resultaat

4.11.2 Programma voor uitvoering warmtetransitie met focus op inwoners met kleine portemonnee en slecht geïsoleerde huizen. Tevens is verkend wat de mogelijkheden zijn voor een warmtenet in Molenvliet en Snel & Polanen.

Terug naar navigatie - 4.11.2 Programma voor uitvoering warmtetransitie met focus op inwoners met kleine portemonnee en slecht geïsoleerde huizen. Tevens is verkend wat de mogelijkheden zijn voor een warmtenet in Molenvliet en Snel & Polanen.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Er lopen en liepen een aantal projecten met een focus op inwoners met een kleine beurs: Noodfonds Energiearmoede, gratis spouwmuurisolatie en het isolatieprogramma voor DEFG-woningen. De verkenningen van mogelijkheden voor warmtenetten in Molenvliet en Snel & Polanen zijn door personeelsgebrek nog niet gestart. We hopen hier na de zomer een start mee te maken.

Inspanningen

4.11.4 Eigen organisatie CO2-neutraal in 2030 OF op koers om in 2030 CO2-neutraal te zijn.

Terug naar navigatie - 4.11.4 Eigen organisatie CO2-neutraal in 2030 OF op koers om in 2030 CO2-neutraal te zijn.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Er wordt voortgang geboekt door het verduurzamen van panden. Er zijn echter een aantal panden, zoals het stadserf,  waar nog geen zicht is op verduurzaming voor 2030. Ook het vervangen van groot rijdend materieel is een financiële uitdaging.

Inspanningen

4.12.1 Vergunningen zijn verleend aan geselecteerde initiatieven voor grootschalige zonnevelden (>1 hectare) en voor windturbines, op basis van de uitkomsten van gebiedsprocessen en de gebiedsvergelijking.

Terug naar navigatie - 4.12.1 Vergunningen zijn verleend aan geselecteerde initiatieven voor grootschalige zonnevelden (>1 hectare) en voor windturbines, op basis van de uitkomsten van gebiedsprocessen en de gebiedsvergelijking.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Op basis van het vertraagde voorlopig toetsingskader Zonnevelden kan zeker één vergunning dit jaar nog vergund worden. Er zijn eind 2023 nog twee vergunningsaanvragen binnengekomen. Vanwege capaciteitstekort is het nog onduidelijk of deze in 2024 nog vergund kunnen worden. 

Een vergunningsaanvraag voor een windpark in Reijerscop wordt niet voor 2026 verwacht.  

Inspanningen

4.12.2 Voor het zonnelint A12 is i.s.m. gemeenten Utrecht en Montfoort, de provincie en RWS een uitvoeringsplan opgesteld.

Terug naar navigatie - 4.12.2 Voor het zonnelint A12 is i.s.m. gemeenten Utrecht en Montfoort, de provincie en RWS een uitvoeringsplan opgesteld.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Er wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan; de verwachting is dat dat dit jaar nog opgesteld wordt.

Inspanningen

4.12.3 Er is onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor grootschalig zon en wind in zoekgebieden voor na 2030.

Terug naar navigatie - 4.12.3 Er is onderzoek gedaan naar mogelijkheden voor grootschalig zon en wind in zoekgebieden voor na 2030.

Kwaliteit (indicator)

O

Kwaliteit (toelichting)

Via inspanning t/m 2030 voor windenergie worden mogelijkheden voor na 2030 onderzocht. Voor zonnevelden kan nog gebruik gemaakt worden van huidige mogelijkheden, zodra de netcongestie verholpen is rond 2030. Onderzoek loopt door in 2025 en 2026.

Inspanningen

4.12.4 Innovatieve vormen van netgebruik en opslag, om de gevolgen van netcongestie zo veel mogelijk te beperken, zijn in samenwerking met Stedin en RES U16 onderzocht.

Terug naar navigatie - 4.12.4 Innovatieve vormen van netgebruik en opslag, om de gevolgen van netcongestie zo veel mogelijk te beperken, zijn in samenwerking met Stedin en RES U16 onderzocht.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanning t/m 2026.

Inspanningen

4.12.5 De mogelijkheden voor middelgrote opwek zijn verder uitgewerkt en worden actief onder de aandacht gebracht bij ondernemers en andere stakeholders.

Terug naar navigatie - 4.12.5 De mogelijkheden voor middelgrote opwek zijn verder uitgewerkt en worden actief onder de aandacht gebracht bij ondernemers en andere stakeholders.

Kwaliteit (indicator)

G

Kwaliteit (toelichting)

Inspanningen

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving (Bedragen x € 1.000) Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten -688 -226 -88 -92 Nadeel
Afwijkingen baten 180 -49 -45 -45 Voordeel
Saldo -507 -275 -133 -137 Nadeel
Omschrijving Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
Stortingen reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen reserves 0 0 0 0
Saldo 0 0 0 0
Specificatie:
(BN = budgettair nutraal)
Omschrijving - mutaties lasten Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
1 CAO stijging 2024 Divers -120 -120 -120 -120 Nadeel
2 Het Klooster 5.3 -64 0 0 0 Nadeel
3 ODRU (BN) 7.4 224 224 220 220 Voordeel
4 ODRU - mutatie begroting 2024 7.4 -124 0 0 0 Nadeel
5 Onderzoek schone lucht 7.4 23 0 0 0 Voordeel
6 Scouting 5.7 -30 0 0 0 Nadeel
7 Regenboog/Kallameer 4.3 -115 -236 -94 -96 Nadeel
8 Schilderskwartier 4.3 -252 -94 -94 -96 Nadeel
9 Subsidie Voucher isolatiemaatregelen (BN) 7.4 20 0 0 0 Voordeel
10 Specifieke uitkering Aanpak Energiearmoede (BN) 7.4 226 0 0 0 Voordeel
11 Specifieke uitkering Verduurzaming slecht geïsoleerde woningen (BN) 7.4 -421 0 0 0 Nadeel
12 Subsidie Fixbrigade (BN) 7.4 -54 0 0 0 Nadeel
Totaal mutaties - lasten -688 -226 -88 -92 Nadeel
Omschrijving - mutaties baten Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
1 Schilderskwartier 4.3 125 125 125 125 Voordeel
2 Regenboog/Kallameer 4.3 50 50 50 50 Voordeel
3 ODRU (BN) 7.4 -224 -224 -220 -220 Nadeel
4 Subsidie Voucher isolatiemaatregelen (BN) 7.4 -20 0 0 0 Nadeel
5 Specifieke uitkering Aanpak Energiearmoede (BN) 7.4 -226 0 0 0 Nadeel
6 Specifieke uitkering Verduurzaming slecht geïsoleerde woningen (BN) 7.4 421 0 0 0 Voordeel
7 Subsidie Fixbrigade (BN) 7.4 54 0 0 0 Voordeel
Totaal mutaties - baten 180 -49 -45 -45 Voordeel
Stortingen Reserves Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
-
Totaal stortingen Reserves 0 0 0 0
Onttrekkingen Reserves Taakveld 2024 2025 2026 2027 Voor- of nadeel
-
Totaal mutaties Reserves 0 0 0 0

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Lasten

 1. CAO stijging 2024
  Doorbelasting loonkosten naar diverse taakvelden. Dit betreft een verschuiving van een stelpost op programma 7 naar de verschillende programma’s, per saldo budgetneutraal.
 2. Het Klooster
  Het is onvermijdelijk de subsidie voor het Klooster structureel te verhogen. Dit is noodzakelijk omdat de CAO-stijgingen (10%) ruim boven de gemeentelijke indexatie van 4,2% ligt. Daarnaast stijgen de energiekosten en is de MJOP gebaseerd op een gemiddeld pand, terwijl het een monument betreft, waarvan de verduurzaming pas in 2029 in de planning opgenomen is.  Vanaf 2025 kan dit gedekt worden uit de Brede SPUK. 
 3. ODRU (BN)
  Betreft een technische wijziging en is budgetneutraal (zie baten). 
 4. ORDU – mutatie begroting 2024
  •    Het Algemeen Bestuur heeft in december 2023 de verhoging van het uurtarief van de ODRU voor 2024 vastgesteld met € 5,50 naar € 116,- /uur inclusief eenmalige bijdrage voor het weerstandsvermogen.
  •    Het incidentele budget is opgenomen in het begrotingsbedrag van de ODRU en kan komen te vervallen, dit zorgt voor een voordeel.
 5. Onderzoek schone lucht
  Budgetoverheveling in Najaarsrapportage 2023 alsnog deels uitgegeven in 2023.
 6.  Scouting
  Vervangen van de asbesthoudende dakplaten van de botenloods behorende bij de boerderij aan de Kromwijkerdijk 116 te Woerden en het laten opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning.
 7. Regenboog/Kallameer
  Het college heeft op 14 december 2021 besloten om de Stichting Gebouwen Beheer Woerden op te heffen. In 2023 zijn de Vereniging van Eigenaren Kindcentrum Kallameer en de Vereniging van Eigenaren Brede School Schilderskwartier opgericht. De beide VvE's hebben een VVE beheerder aangetrokken en het technische beheer is financieel onder gebracht bij de gemeente. Voor o.a. groot en klein onderhoud, schoonmaakkosten, energiekosten en VVE-bijdrage is structureel budget is nodig.
 8. Schilderskwartier
  Zie toelichting bij punt 5 Regenboog/Kallameer
 9. Subsidie Voucher isolatiemaatregelen (BN)
  Teveel overgeheveld van 2023 naar 2024 en is budgetneutraal (zie baten).
 10. Specifieke uitkering Aanpak Energiearmoede (BN)
  Teveel overgeheveld van 2023 naar 2024 en is budgetneutraal (zie baten).
 11. Specifieke uitkering Verduurzaming slecht geïsoleerde woningen (BN)
  Te weinig overgeheveld van 2023 naar 2024 en is budgetneutraal (zie baten).
 12. Subsidie Fixbrigade (BN)
  Te weinig overgeheveld van 2023 naar 2024 en is budgetneutraal (zie baten).

Baten

 1. Schilderskwartier
  Ontvangen huurkomsten. 
 2. Regenboog/Kallameer
  Ontvangen huurinkomsten.
 3. ODRU (BN)
  Betreft technische wijziging en is budgetneutraal (zie lasten).
 4. Subsidie Voucher isolatiemaatregelen (BN)
  Teveel overgeheveld van 2023 naar 2024 en is budgetneutraal (zie lasten).
 5. Specifieke uitkering Aanpak Energiearmoede (BN)
  Teveel overgeheveld van 2023 naar 2024 en is budgetneutraal (zie lasten).
 6. Specifieke uitkering Verduurzaming slecht geïsoleerde woningen (BN)
  Te weinig overgeheveld van 2023 naar 2024 en is budgetneutraal (zie lasten).
 7. Subsidie Fixbrigade (BN)
  Te weinig overgeheveld van 2023 naar 2024 en is budgetneutraal (zie lasten).