Bijlage 1 Overzicht actualisatie investeringskredieten 2024

Omschrijving (Bedragen x € 1.000) Totaal investerings- kredieten 2024 * Bedrag Besteed t/m 1-5-2024 Prognose restant 2024 Prognose 2025 Prognose 2026 Prognose 2027
Telefonie 2022(K) 75 0 75
VMWare Licenties 2023 (K) 209 0 209
Overige servers 2023(K) 83 0 83
Datacenter licenties 2023(K) 100 0 100
Storage 2024(K) 250 0 125 125
Firewall 2024(K) 81 72 9
Virtualisatie Servers 2024(K) 216 0 108 108
Aanschaf devices 2024(K) 54 10 44
Verduurzamen brandweerkazerne Woerden 2020(K) 137 42 94
Brandweerkazerne Harmelen 2021(K) 2.090 0 90 500 1.500
Brandweerkazerne Zegveld 2021(K) 1.923 41 701 1.180
Installaties etc. nieuwbouw politiebureau 2021(K) 1.432 0 358 1.074
Grond nieuwbouw politiebureau 2021(K) 407 0 407
Nieuwbouw politiebureau 2021(K) 5.374 6 1.000 4.368
Bruggen Woerden West 2020 (Rembrandtbrug)(K) 10.362 364 1.538 1.883 876 5.700
Snelfietspaden 2021(K) 1.000 91 1.530 2.250
Aanleg busbaan Stationsweg 2021(K) 0 0 190
Voorbereiding Snellerbrugcircuit (verschoven uit 2(K) 272 51 240
Vervanging verhardingen 2022(K) 62 65
Openbare verlichting armaturen 2022(K) 21 7 15
Openbare verlichting masten 2022(K) 148 4 144
Verkeersmaatregelen 2021(K) -134 7 15 100 150
Realisatie centraalbrug Defensie eiland(K) 214 56 158
Aanl.ongelijkvloerse kruising Steinhagenseweg 2020(K) 3.036 208 2.828
Ontsluiting kassengebied Harmelerwaard(K) -746 2 43 -792
Vervanging verhardingen 2023(K) 1.634 804 646 184
Renovatie verhardingen 2023(K) 464 325 140
Civiele kunstwerken 2023(K) 380 229 150
Openbare verlichting armaturen 2023(K) 367 13 354
Openbare verlichting masten 2023(K) 279 41 238
OVL vervangingsachterstand masten 2023(K) 623 164 459
Renovatie verhardingen 2024 (prijspeil 2024)(K) 2.206 186 917 1.103
Vervanging verhardingen 2024 (prijspeil 2024)(K) 1.749 38 837 875
Civiele kunstwerken 2024(K) 453 8 218 227
Openbare verlichting 2024 (armaturen)(K) 615 0
Openbare verlichting 2024 (masten)(K) 391 0
Vervanging verhardingen Kromwijkerdijk 2024(K) 625 0 313 313
Openbare verlichting armaturen 2024 Kromwijkerkade(K) 18 0 18
Openbare verlichting masten 2024 Kromwijkerkade (K) 58 0 58
Vervanging deklaag Oude Rijn 2024 (K) 600 0 300 300
OVL vervangingsachterstand armaturen 2024 (K) 125 0 63 63
OVL vervangingsachterstand masten 2024 (K) 825 5 408 413
VRI vervanging Wulverhorstbaan installatie 2024 (K) 150 0
VRI vervanging Wulverhorstbaan masten 2024 (K) 125 0
VRI vervang.Wulverhorstbaan-renov.verh.kruisp 2024(K) 225 0
Groot onderhoud Hoofdweg & Milandweg Zegveld 2024(K) 2.800 0 200 1.300 1.300
Project eilandenkade - Amsterdamlaan 2024 (K) 260 0 130 130
Noodzakelijk onderhoud Wagenstraat 2024 (K) 100 0 50 50
Realisatie oplossing fietsknelpunten 2024 (K) 500 0 103 397
Investeringen i.v.m. invoering betaald parkeren St(K) 44 0 44
Vervanging parkeerautomaten 2023 (binnenwerk)20st(K) 139 62 77
Oevers en beschoeiingen 2022(K) 433 32 407
Oevers en beschoeiingen Kromwijkerdijk 2023(K) 1.280 11 90 1.178
Oevers en beschoeiingen Jaagpad Oude Rijn 2023(K) 1.308 14 174 1.120
Oevers en beschoeiingen 2024(K) 126 0 126
Oevers en beschoeiingen Kromwijkerdijk 2024(K) 1.500 3 150 1.354
Voorbereidingskrediet beschoeiing Oude Rijn 2024(K) 250 5 245
Wilhelminaschool(K) 892 3 889
Vervanging brand- en inbraakalarmsyst scholen 2021(K) 100 0 100
Duurz. Maatreg. Schoolwoningen Oeralstr. 7-9(K) 319 1 50 268
Aanvull.krediet Overig.schoolgebouwen(annuïtair)(K) 206 0
Vernieuwing St.Bavo school-voorbereidingskred 2024(K) 422 0 250 172
Vernieuwing overige schoolgeb. (scholenplan) oude(K) 101 0
Vernieuwing R. de Jagerschool(K) 6.221 86 2.000 4.136
Vernieuwing overige schoolgebouwen annuitair 2021(K) 457 230
Aankoop Bruggebouw Kalsbeek College 2024(K) 599 599
Duurzaamheidsmaatregelen werktuigenberging 2022(K) 30 1 30
Duurzaamheidsmaatregelen dorpshuis Harmelen(K) 901 5 150 746
Vervanging binnensportinventaris 2021(K) 40 0 40
Duurzaamheidsmaatregelen Jeugdhof(K) 184 2 50 132
Duurz.maatreg.wijkcentrum Stromenlaan 132a(K) 573 1 143 429
Duurzaamheidsmaatregelen aula 't Spijck 2022(K) 17 0 16
Armaturen Hockeyvereniging MHCW 18 0 18
Duurzaamheidsmaatregelen aula Meeuwenlaan 2022(K) 201 3 199
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed 2024(K) 0 0
Tractie (2 waterpompen) 2021(K) 45 0 45
Groeninvesteringen 2023(K) 283 61 222
Speelvoorzieningen 2023(K) 26 0 26
Groenvoorzieningen 2024(K) 1.049 181 868
Speelvoorzieningen 2024(K) 55 2 53
Renovatie natuurgrasveld 1 VEP 2023(K) 153 50 103
Realisatie ledverlichting sportvelden Woerden(K) 265 167 98
Vervang.div.voorz.(bereg./ballenvangers etc.)VEP(K) 60 0 60
Gemalen klimaatadaptatie 2020(K) 101 0
Uitvoeringsplan KbOR 2021(K) 170 67 67 36
Vrijverval riolering 2022(K) 22 29
Extra duikers klimaatadaptatie 2022(K) 138 8 129
Uitvoeringsplan KbOR 2022(K) 264 19 245
Vrijvervalriolering 2023(K) 4.396 804 2.787 804
Vervanging en renovatie rioolgemalen 2023(K) 25 0 32
Duikers en drainage 2023(K) 231 3 190 38
Uitvoeringsplan KbOR 2023(K) 942 7 65 435 435
Vrijverval riolering 2024(K) 5.124 187 1.100 3.837
Duikers en drainage 2024 (K) 260 0 130 130
Uitvoeringsplan KbOR 2024 (K) 909 2
Bovengrondse glascontainers 2023(K) 40 0 40
PMD containers BGC 2024(K) 21 4 17
rest OGC 2024 (K) 77 -15 92
Papiercontainers OGC (verz.glas en papier) 2024 (K) 22 0 22
pers container vrachtwagen (vervanging) 2024 (K) 20 0 40
Vervanging kliko's/mini-containers 2024 (K) 53 11 42
40m3 container milieustraten (upgr+verv) 2024 (K) 13 2 11
Ombouw naar 5G toegangssyst afval en rein.2024 (K) 250 89 161
GFT cocons 2024 (K) 1.019 0 510 510
Afbakenen/afschermen islamitsche grafvelden 2021(K) 20 0 20
Foetusveldje met herdenkingsmonument 2021(K) 20 0 20
Uitbreiding urnenkelders 2022(K) 20 0 20
Losse versnipperaar 2019(K) 35 0 35
Fiat Strada 3 stuks 2018(K) 39 0 39
Vervanging groen 2023(K) 20 0 20
Vervang.paden tussen graven en beter toegankelijk(K) 30 0 30
Tractie (Mitsubishi L200) 2021(K) 55 0 55
Toplaag renovatie SCH veld 2 SBR 2024 (was 2022)(K) 298 0 298
Retoppen kunststof toplaag Clytoneus 2024(K) 157 0 157
Totaal 75.319 5.346 28.234 31.976 4.401 5.850
* inclusief kredieten die doorlopen uit 2023.