Programma 8. Overhead

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving 2022 2023 2024 2025 Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten -475.558 -482.616 -482.386 -482.156 Nadeel
Afwijkingen baten 158.500 108.500 108.500 108.500 Voordeel
Saldo -317.058 -374.116 -373.886 -373.656 Nadeel
Specificatie:
Omschrijving 2022 2023 2024 2025 Voor- of nadeel
Monitoring Utrecht West 22.500 22.500 22.500 22.500 Voordeel
Aanpassingen vervangingsschema ICT -17.058 -16.828 -16.598 Nadeel
Beveiliging ICT -137.000 -127.000 -127.000 -127.000 Nadeel
Aanschaf devices van exploitatie naar investering 50.000 Voordeel
Cao-stijging 2022 -14.337 -14.337 -14.337 -14.337 Nadeel
Cao-stijging 2022 -318.971 -318.971 -318.971 -318.971 Nadeel
WW-premie 86.000 86.000 86.000 86.000 Voordeel
Cao-stijging 2022 -5.250 -5.250 -5.250 -5.250 Nadeel
Totaal mutaties -317.058 -374.116 -373.886 -373.656 Nadeel
Mutaties Corona 2022 2023 2024 2025 Voor- of nadeel
Inhuur communicatieadviseur (Corona) -35.000 Nadeel
Totaal mutaties Corona -35.000 Nadeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Monitoring Utrecht West                     
Bijdrage in organisatiekosten HR/SFC

Aanpassingen vervangingsschema ICT                     
In 2022 investeren we om het hybride werken te verbeteren. Het betreft hier vervanging van de Wifi, laptops die het mogelijk maken beter te gebruik te maken van Microsoft Teams en het ook mogelijk maken dat medewerkers met behulp van Microsoft Teams naar buiten kunnen bellen. Deze laatste investering was voorzien in 2023 maar halen we naar voren om de bereikbaarheid van onze medewerkers te vergroten.

Beveiliging ICT                    
Beveiliging ICT naar hoger niveau tillen, aanschaf software en monitoring € 122.000 en € 15.000 voor uitbreiding audit op beveiliging en begeleiding crisisoefening.

Aanschaf devices van exploitatie naar investering                    
Conform de BBV-richtlijnen moet de aanschaf van devices als investering worden gezien. De exploitatiekosten kunnen daarom vrijvallen. Hier komen kapitaallasten voor in de plaats.

Cao-stijging 2022                    
Doorbelasting loonkosten naar div. taakvelden.

Cao-stijging 2022                    
Stijging loonkosten overhead.

WW-premie                    
Correctie ingehouden premie WW.

Cao-stijging 2022                    
Stijging loonkosten generatiepact.

Mutaties Corona

Inhuur communicatieadviseur (Corona)                    
Conform directiebesluit 210721 kenmerk Z/21/010238/D/21/012678.