Programma 5. Onderwijs en sport

Opgaven

Totalen per programma

Terug naar navigatie - Totalen per programma
Omschrijving 2022 2023 2024 2025 Voor- of nadeel
Afwijkingen lasten -133.946 -640.946 -345.946 -325.946 Nadeel
Afwijkingen baten 301.000
Saldo 167.054 -640.946 -345.946 -325.946 Nadeel
Specificatie:
Omschrijving 2022 2023 2024 2025 Voor- of nadeel
Cao-stijging 2022 -40.946 -40.946 -40.946 -40.946 Nadeel
Bruggebouw Minkemacollege -40.000 -120.000 -120.000 -120.000 Nadeel
Tijdelijke huisvesting R. de Jagerschool 301.000 -480.000 -185.000 -165.000 Voor- en nadeel
Uitstel sluiting Gymzaal Noord Harmelen -53.000 Nadeel
Totaal mutaties 167.054 -640.946 -345.946 -325.946 Voordeel/ Nadeel

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Cao-stijging 2022                    
Doorbelasting loonkosten naar div. taakvelden.

Bruggebouw Minkemacollege                    
Het handhaven van het Bruggebouw voor het Kalsbeekcollege tot schooljaar 2031/2032. Bij het vaststellen van het oorspronkelijke IHP is afgesproken dat het Kalsbeekcollege ervoor zou zorgen dat het leerlingaantal afgebouwd zou worden. Dat heeft niet plaatsgevonden en voorzien wordt dat het Bruggebouw nog nodig blijft voor het aantal leerlingen dat in de toekomst verwacht wordt.

Tijdelijke huisvesting R. de Jagerschool                    
Door met name hogere bouwkosten etc. zijn de kosten veel hoger dan eerder geraamd. In 2022 is er een voordeel van € 301.000, doordat de tijdelijke huisvesting een jaar wordt opgeschoven van 2022 naar 2023. Vanaf 2023 t/m 2025 is een totaal nadeel van € 830.000 (Kadernota 2023).

Uitstel sluiting Gymzaal Noord Harmelen                    
Bij de strategische heroriëntatie is besloten om per zomer 2022 over te gaan tot de sluiting van Gymzaal Noord in Harmelen. Bij het verkennen van de inpassing van alle gebruikers van zowel deze gymzaal als van sporthal De Kroon is geconstateerd dat er meer tijd nodig is om met alle gebruikers de implicaties van deze sluiting goed in beeld te brengen. Daarnaast is het inplannen van alle behoeften van de gebruikers een ingewikkelde puzzel, waarvoor we graag een secuur participatietraject willen doorlopen. Daarom besluiten we de sluiting van de gymzaal uit te stellen tot zomer 2023. Dit besluit heeft een negatief effect van € 53.000.