Sitemap

 1. Blz. 1 Kadernota 2025 - 2028
  1. Blz. 2 Programma's
   1. Blz. 3 Leeswijzer
    1. Blz. 4 Leeswijzer
   2. Blz. 5 Inleiding
    1. Blz. 6 Inleiding
   3. Blz. 7 Kaderstelling op de exploitatie - Meerjarenperspectief 2025-2028
    1. Blz. 8 Toelichting kaderstelling op de exploitatie
     1. Blz. 9 Toelichting
     2. Blz. 10 Toelichting 2
     3. Blz. 11 Toelichting 3
     4. Blz. 12 Toelichting 3
    2. Blz. 13 Aangevraagde middelen 2025 e.v. voor nieuw beleid - niet gehonoreerd
     1. Blz. 14 Toelichting
     2. Blz. 15 Toelichting per onderwerp
     3. Blz. 16 1
     4. Blz. 17 2
     5. Blz. 18 3
     6. Blz. 19 4
     7. Blz. 20 5
     8. Blz. 21 6
     9. Blz. 22 7
     10. Blz. 23 8
     11. Blz. 24 9
     12. Blz. 25 10
     13. Blz. 26 11
     14. Blz. 27 12
     15. Blz. 28 13
     16. Blz. 29 14
     17. Blz. 30 15
     18. Blz. 31 16
     19. Blz. 32 Toelichting
    3. Blz. 33 Aanvullende dekkingsbronnen voor een sluitende begroting
     1. Blz. 34 Toelichting
     2. Blz. 35 Toelichting 2
    4. Blz. 36 Eindconclusie gepresenteerd meerjarenperspectief 2025 – 2028
     1. Blz. 37 Toelichting
   4. Blz. 38 Kaderstelling op de Investeringen en schuldquote
    1. Blz. 39 Toelichting kaderstelling op de investeringen en schuldquote
     1. Blz. 40 Toelichting
    2. Blz. 41 Investeringsplafond
     1. Blz. 42 Toelichting
     2. Blz. 43 Vervolg
    3. Blz. 44 Gebruik van het investeringsplafond
     1. Blz. 45 Toelichting
     2. Blz. 46 2026
     3. Blz. 47 2027
     4. Blz. 48 2028
     5. Blz. 49 Toelichting
    4. Blz. 50 Scenario 1 - Investeringen passend binnen plafond
     1. Blz. 51 Toelichting
     2. Blz. 52 Vervolg toelichting
    5. Blz. 53 Scenario 2 - Rembrandtbrug onverkort realiseren
     1. Blz. 54 Toelichting
     2. Blz. 55 Vervolg toelichting
    6. Blz. 56 Keuze voor een scenario
     1. Blz. 57 Toelichting
   5. Blz. 58 Overige uitgangspunten begroting 2025
    1. Blz. 59 Toelichting
   6. Blz. 60 Bijlagen
    1. Blz. 61 Bijlage 1 Overzicht door het college als noodzakelijk benoemde ontwikkelingen
     1. Blz. 62 Bijlage 1
    2. Blz. 63 Bijlage 2 Meerjaren Investeringsplanning 2025 - 2028
     1. Blz. 64 Bijlage 2
  2. Zoeken
  3. Publicatie bijlagen
  4. Contact
  5. PrivacyStatement
  6. Sitemap